Definicja reklamy. Funkcje, cele reklamy

Definicja reklamyReklama, pojęcie szeroko definiowane, tak samo szeroko rozumiane i chętnie używane w różnych kontekstach, ulegało i wciąż podlega wielu przeobrażeniom. Stąd też teraźniejsza definicja reklamy odbiega nieco od tej, wywodzącej się wprost od łacińskiego wyrazu "reclamare".

Więcej…

 

Sprzedaż osobista - definicja, funkcje, przykłady

Sprzedaż osobista - marketingPod pojęciem sprzedaży osobistej rozumie się bezpośrednią formę komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcą. Sprzedawca pokazuje produkt, demonstruje jego działanie i zastosowania i na końcu zachęca do jego zakupu. Tego rodzaju narzędzie marketingowe wykorzystuje cztery zmysły. Sprzedawca wpływa na kupującego poprzez wzrok, powonienie, smak i dotyk.

Więcej…

   

Obalamy mity na temat skupu nieruchomości

NieruchomościSkup nieruchomości to - w ocenie wielu pośredników handlu nieruchomościami - temat o którym nie powinno się mówić. Tymczasem takie podejście jest błędne zwłaszcza, że jest ono wymuszone przez szereg mitów, z jakimi może spotkać się przeciętny Kowalski sprzedający dom.

Więcej…

 

Sztuczna inteligencja w biznesie - przyszłość czy zagrożenie?

AISztuczna inteligencja (AI) to dziedzina nauki i technologii, która zajmuje się tworzeniem maszyn, które mogą wykonywać zadania związane z myśleniem, uczeniem się i rozumieniem języka na poziomie zbliżonym do ludzkiego. AI opiera się na algorytmach i modelach matematycznych, które pozwalają komputerom uczyć się z dużych zbiorów danych.

Więcej…