Obiznes - Poradnik PrzedsiębiorcyInteligencja emocjonalna a sukces zawodowy

Inteligencja emocjonalnaInteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia emocji i umiejętność zarządzania nimi. Krótko mówiąc jest to sposób kierowania naszym zachowaniem. Umiejętności związane z inteligencją emocjonalną to samoświadomość, samoregulacja emocji, motywacja, empatia i umiejętności społeczne. Od jakiegoś czasu szczególnie dużo mówi się w działach zasobów ludzkich na całym świecie o inteligencji emocjonalnej, jednak naukowcy w tej kwestii są zgodni, twierdząc, iż nadszedł czas, aby poważnie potraktować tę wyjątkową zdolność.

Więcej…

 

SE - Spółka Europejska

Spółka europejskaSpółka Europejska (Societas Europaea, SE) jest formą przedsiębiorstwa ustanowioną przez prawo Unii Europejskiej. Umożliwia ona firmom działającym w więcej niż jednym państwie członkowskim UE prowadzenie działalności pod jednolitą formą prawną na terenie całej Unii. SE jest wynikiem długotrwałych negocjacji mających na celu stworzenie bardziej zintegrowanego rynku wewnętrznego i ułatwienie transgranicznej działalności gospodarczej w Europie.

Więcej…

   

Co to jest produkt? Definicja, rodzaje, poziomy, cykl życia produktu

Poziomy produktuProdukt to wszystko, co można zaoferować na rynku w celu zaspokojenia potrzeb i pragnień konsumentów. Produktem może być dobro materialne, usługa, doświadczenie, miejsce, organizacja, informacja, idea. Produkty są centralnym elementem strategii marketingowej i mogą przyjmować różne formy.

Więcej…

 

Gospodarka rynkowa - cechy, zalety i wady

Gospodarka rynkowaGospodarka rynkowa jest dynamicznym systemem, który pozwala na efektywną alokację zasobów i stymuluje innowacje poprzez mechanizmy konkurencji i wolności wyboru. Chociaż ma swoje wady, takie jak potencjalne nierówności społeczne i cykle koniunkturalne, jej zdolność do adaptacji i elastyczność sprawiają, że jest powszechnie stosowanym systemem gospodarczym na całym świecie.

Więcej…