Obiznes - Poradnik PrzedsiębiorcySE - Spółka Europejska

Spółka europejskaSpółka Europejska (Societas Europaea, SE) jest formą przedsiębiorstwa ustanowioną przez prawo Unii Europejskiej. Umożliwia ona firmom działającym w więcej niż jednym państwie członkowskim UE prowadzenie działalności pod jednolitą formą prawną na terenie całej Unii. SE jest wynikiem długotrwałych negocjacji mających na celu stworzenie bardziej zintegrowanego rynku wewnętrznego i ułatwienie transgranicznej działalności gospodarczej w Europie.

Więcej…

 

Definicja reklamy. Funkcje, cele reklamy

Definicja reklamyReklama, pojęcie szeroko definiowane, tak samo szeroko rozumiane i chętnie używane w różnych kontekstach, ulegało i wciąż podlega wielu przeobrażeniom. Stąd też teraźniejsza definicja reklamy odbiega nieco od tej, wywodzącej się wprost od łacińskiego wyrazu "reclamare".

Więcej…

   

Definicja i funkcje marketingu

MarketingMarketing to dziedzina umożliwiająca przedsiębiorstwom osiągnięcie sukcesu w warunkach konkurencji rynkowej. Na czym polegają działania marketingowe? Jakie ich rodzaje wyróżniamy? Oto garść podstawowych informacji, które pomogą zrozumieć specyfikę tej dyscypliny.

Więcej…

 

Jak rozwijać swoje kompetencje miękkie i twarde, by zwiększyć szanse na rynku pracy?

Rozwój KompetencjiKompetencje to zestaw umiejętności, wiedzy i cech osobowości, które pozwalają na efektywne i skuteczne wykonywanie określonych zadań i rozwiązywanie problemów. Innymi słowy, kompetencje to zdolności, kwalifikacje i doświadczenie, które pozwalają na radzenie sobie z różnymi sytuacjami zawodowymi i osobistymi. Kompetencje mogą być podzielone na dwie kategorie: kompetencje twarde i miękkie.

Więcej…