Zachowania klientów - decyzje nabywcze

Zachowania klientówSposób podejmowania przez konsumenta decyzji o zakupie danego produktu różni się w przypadku produktów nabywanych rutynowo od tzw. produktów problemowych oraz typu danego klienta.

Więcej…

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi - definicja, modele, funkcje modeli

Zarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie zasobami ludzkimi to proces niezmiernie istotny dla każdej organizacji. Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi pozwala on na optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, prowadzące do najbardziej efektywnego i skutecznego realizowania celów danej organizacji. Dla zrozumienia istoty tego procesu ważne jest zapoznanie się z 4 podstawowymi modelami zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej…

   

Motywacja pracowników - definicja, modele. Motywacja pozytywna i negatywna

Motywowanie pracownikówMotywacja stanowi połączenie kilku procesów - myślowego, psychologicznego oraz fizjologicznego. To mechanizm regulujący zachowanie jednostki dokonującej wyboru. Proces manipulacji w pewnym stopniu decyduje o określonym kierunku koncentracji jednostki, jej działaniu. Wdrażanie i kierowanie motywacji nazywa się motywowaniem.

Więcej…

 

Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Więcej…