Czym jest B2B? Czym jest B2C? B2B a B2C - różnice

B2B a B2C różniceW zależności od tego, czy sklep współpracuje z firmami, czy z klientami indywidualnymi, takie relacje zdecydowanie się różnią. Inne zasady znajdują zastosowanie przy współpracy przedsiębiorstwa z przedsiębiorstwem, a inne w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo świadczy usługi konsumentom indywidualnym. B2B i B2C są nazwą dla rodzajów relacji, jakie występują przy zawieraniu transakcji. O różnicach przesądza właśnie strona, na której zlecenie wykonuje się jakąś pracę. Oba systemy można różnić po skali prowadzonego biznesu, celu przeznaczenia usług, a także rozmiaru kosztów.

Więcej…

 

Formy wynagrodzeń, płac. Motywacyjny system wynagrodzeń

Wynagrodzenie a motywacja pracownikaForma płacy określa sposób powiązania płacy z wynikiem pracy. Ma to bardzo istotne znaczenie dla funkcji motywacyjnej zjawiska płacy. Na skutek odpowiedniego doboru formy płac można ukierunkowywać aktywność pracownika na czynniki, od których zostało uzależnione wynagrodzenie w formule jego obliczenia. Może to również wpływać na wywołanie odpowiedniego natężenia motywacji. Forma płacy służy więc po pierwsze motywowaniu pracowników, po drugie zaś realizacji celów, które są istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Więcej…

   

Informacja - definicja, etapy obiegu informacji

InformacjaInformacja jest powszechna w naszym życiu stykamy się z nią codziennie przeglądając wiadomości lub czytając gazetę. Jednak wbrew pozorom podanie ogólnej definicji czym jest informacja nie jest takie proste, a samych definicji wyjaśniających pojęcie informacja jest wiele.

Więcej…

 

Innowacje - definicja, rodzaje. Rola innowacji w gospodarce

Innowacje w gospodarceInnowacje to jedno z głównych źródeł postępu we współczesnych gospodarkach. Tendencja do myślenia o ekonomii w kategoriach ciągłego rozwoju sprawiła, że stały się one głównym paradygmatem dzisiejszego myślenia o działalności gospodarczej i społecznej. W najprostszym możliwym rozumieniu, innowacje to nic innego jak wprowadzenie na rynek lub do taktyki przedsiębiorstwa jakiejś nowej idei, wliczając w to takie elementy jak: nowy sposób produkcji, nowe rodzaje produktów czy też nowy sposób prowadzenia kampanii reklamowych i komercjalizacji.

Więcej…