Wolontariat jako sposób aktywności zawodowej

WolontariatBierność jest najgorszym sposobem na życie, bo kto niczego nie próbuje- sam siebie pozbawia szans. Wolontariat jest przykładem tego, że są różne sposoby aktywności zawodowej. Przemiany w Polsce sprawiły, że praca społeczna zaczęła mieć profesjonalny charakter, a wolontariat nie jest już kojarzony tylko z robieniem zakupów dla starszej pani.

Pracodawcy coraz częściej pytają osoby ubiegające się o pracę w ich firmie o doświadczenie zawodowe, a nie o renomę szkoły, której są absolwentami. Dla pracodawcy jest to informacja, że ma do czynienia z człowiekiem, który jest otwarty na zmianę, aktywny, gotowy do podejmowania nowych wyzwań.

Najbardziej popularną formą pracy wolontariackiej jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Jeśli ktoś zdecyduje się pomagać osobie chorej lub niepełnosprawnej, to musi pamiętać, że trzeba to robić z pełną odpowiedzialnością. Warto jednak podjąć takie wyzwanie, bo uczy ono systematyczności i odpowiedzialności. Często największym marzeniem osób niepełnosprawnych, bez względu na ich wiek, jest po prostu znalezienie osoby, z którą mogliby się zaprzyjaźnić, porozmawiać o swoich problemach, wyjść na spacer, do kina, pojechać na wakacje, itp. Osoba nie mająca ochoty na odwiedzanie kogokolwiek w domu, może zostać wolontariuszem w przedszkolu integracyjnym albo organizacji, która prowadzi specjalistyczny ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych. O wiele łatwiej poznać słabe i mocne strony osoby, której chce się pomagać, jeśli zostanie się wcześniej odpowiednio przygotowanym do takiej pomocy. Dlatego zdecydowanie lepiej udzielać się w organizacji pozarządowej albo instytucji, która przygotowuje swoich wolontariuszy do pomocy konkretnej osobie, tzn. zaproponuje udział w szkoleniu albo prześle informacje na temat danej choroby. Zdobyta w ten sposób wiedza przyda się w przyszłej pracy, szczególnie w takich miejscach jak placówki opiekuńczo- wychowawcze, szpitale, szkoły, a nawyk samodzielnego poszukiwania informacji jest bardzo ważną cechą ułatwiającą poruszanie się na rynku pracy.

Aktywna postawa ułatwia poszukiwanie pracy i pozwala twórczo przetrwać okres bezrobocia. Dlatego warto udzielać się społecznie. Decydując się na bycie wolontariuszem mamy do wyboru dwie drogi: pomagać osobie indywidualnej albo zaangażować się w pracę organizacji czy instytucji. W internecie można znaleźć wiele informacji na temat organizacji i instytucji, które poszukują wolontariuszy.
W Polsce coraz popularniejsza jest pomoc wolontariuszy w szpitalu, szczególnie na oddziałach dziecięcych. Dla każdego dziecka pobyt w takim miejscu jest dużym stresem. Często dzieci przebywają w specjalistycznych placówkach oddalonych od ich miejsca zamieszkania i rodzice nie są w stanie odwiedzać swoich pociech codziennie. Jeśli więc ktoś chce być wolontariuszem w szpitalu, to powinien odwiedzić najbliższy szpital i zaproponować swoją pomoc. Jest to ważne doświadczenie dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek, psychologów i pedagogów.

Kolejnym miejscem, które otwiera wielkie możliwości rozwoju i samodoskonalenia, jest środowisko lokalne. W ostatnich latach bardzo popularna stała się metoda pracy nazywana „centra aktywności lokalnej”, która kładzie duży nacisk na udział wolontariuszy w wielu inicjatywach. ważne jest to, że wiele z tych inicjatyw nie wymaga żadnych pieniędzy, wystarczy zapał i pomysły. Praca wolontariuszy jest dobrą szkołą wychodzenia z bezradności. Środowisko lokalne jest także doskonałym miejscem do rozwijania wolontariatu akcyjnego, który sprowadza się do przygotowania i przeprowadzenia jednorazowego wydarzenia. Może nim być festyn, Dzień Dziecka, Dzień Matki, święto patrona, itp. Dla przyszłych animatorów kultury, radnych czy menedżerów praca na rzecz społeczności lokalnej stwarza wielkie możliwości rozwoju. Osoba, która była wolontariuszem, rozpoczynając pracę zawodową nie musi się martwić, jak sobie poradzi z zorganizowaniem koncertu, poszukiwaniem artystów czy sponsorów, ponieważ wie, do jakich drzwi zapukać w urzędzie gminy, aby otrzymać dotacje na zorganizowanie imprezy kulturalnej. Taka osoba będzie potrafiła to robić, bo nauczyła się wiele będąc wolontariuszem. Wolontariat akcyjny dotyczy zarówno dużych wydarzeń, jak i imprez lokalnych. Przy każdej z nich trzeba wykonać niezliczoną ilość prac, od przygotowania kampanii promocyjnej poprzez przygotowanie identyfikatorów dla wolontariuszy, opiekę nad gośćmi zagranicznymi, itd. Podczas zawodów sportowych wolontariusze są sędziami, opiekunami grup. Poza tym można rozwijać swoje talenty i uczyć się nowych umiejętności pomagając w organizacjach ekologicznych lub zajmującymi się prawami człowieka. Wiele ciekawych propozycji można znaleźć w domach lub centrach kultury.

Praca wolontariusza, mimo że jest bezpłatna, rzadko bywa „łatwym kawałkiem chleba”, ale pozwala zdobyć bogate doświadczenia i umiejętności. Jeśli ktoś naprawdę chce robić coś pożytecznego, to znajdzie coś dla siebie. Wśród wielu możliwości pracy wolontariackiej, która pomoże człowiekowi aktywnie i pożytecznie spędzać wolny czas wynikający z bezrobocia, można wymienić: placówki opiekuńczo- wychowawcze, np. świetlice środowiskowe, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, partie i stowarzyszenia polityczne, samorządy dzielnicowe, osiedlowe, gminne, pracownicze, wojewódzkie i powiatowe, organizacje młodzieżowe (harcerstwo, związki i stowarzyszenia studenckie),
- organizacje wspierające placówki służby zdrowia, komitety społeczne starające się o załatwienie jakiejś konkretnej sprawy, organizacje działające na rzecz osób potrzebujących wsparcia (seniorzy, bezdomni, osoby niepełnosprawne, dzieci, itp.), towarzystwa przyjaciół zwierząt, opieki nad zwierzętami, organizacje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii, placówki zajmujące się zwierzętami i ekologią (zoo, ogrody botaniczne, schroniska dla zwierząt, rezerwaty, itp.), akcje charytatywne, festyny, zbiórki publiczne, organizacje, stowarzyszenia artystyczne, organizacje samopomocowe, organizacje religijne, organizacje działające na rzecz szkolnictwa, ochotnicza straż pożarna, GOPR, organizacje sportowe, placówki działające na rzecz kultury (domy i centra kultury, muzea, galerie, biblioteki, itp.), placówki opieki medycznej (szpitale, hospicja), towarzystwa naukowe, osoby indywidualne (dzieci, dorośli, osoby starsze lub niepełnosprawne), organizacje, stowarzyszenia turystyczne, organizacje kobiece, placówki pomocy społecznej (ośrodki i domy pomocy społecznej), inne organizacje, stowarzyszenia, ruchy, kluby lub fundacje.

Świat jest otwarty dla wolontariuszy. Na każdym kontynencie pracują tysiące ochotników. W Polsce działa kilka stowarzyszeń, które organizują dla nich wyjazdy za granicę. Projekty wolontariackie mają zazwyczaj charakter kilkumiesięcznych pobytów w takich krajach jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy a także Kosowo, czy niektóre z państw afrykańskich. O wolontariuszach nie zapomniała również Unia Europejska. W 2000r. w Polsce rozpoczął działalność Wolontariat Europejski. Program ten ustanowiła Komisja Europejska, aby umożliwić młodym wolontariuszom zdobywanie doświadczenia zawodowego i społecznego, rozwijania zdolności i predyspozycji psychicznych. W przyszłości ma im to ułatwić poruszanie się na rynku pracy. Program ułatwia również poznawanie innych krajów, języków i kultur. Wolontariusz może wyjechać za granicę nawet do 12 miesięcy. Projekt, które realizują ochotnicy, dotyczą bardzo wielu dziedzin: ekologii, kultury, walki z rasizmem, szeroko rozumianej pomocy społecznej, itp. Wyjazd za granicę może być wspaniała przygodą, ale przede w wszystkim jest ciężką pracą, dzięki której można nauczyć się wielu rzeczy, doskonalić język obcy, współpracować z ludźmi żyjącymi w innej kulturze, lepiej poznać świat i zrozumieć życie. wartość wolontariusza jako pracownika na rynku pracy wzrasta- nie każdy może się pochwalić, że pracował za granicą. Udział w wolontariackim projekcie za granicą z pewnością ułatwia znalezienie ciekawej pracy i przygotowuje do swobodnego poruszania się po europejskim rynku pracy.

Są ludzie, których do jakiejkolwiek pracy motywuje wyłącznie pieniądz, zarobek. Tacy pukają się w czoło, widząc wolontariusza, który pracuje bez wynagrodzenia. Jednak zamiast bezczynnie siedzieć w domu jako osoba bezrobotna, chyba lepiej zrobić coś pożytecznego i aktywnie spędzać wolny czas. Aktywne życie jest ciekawsze i o wiele lepsze niż bierność. Wolontariat uczy i rozwija. Dzięki pracy wolontariackiej można zdobyć wiedzę oraz doświadczenie życiowe i zawodowe, nauczyć się pracować w zespole, nauczyć się opieki nad dziećmi, chorymi, osobami starszymi, poznać siebie, nauczyć się własnych emocji, przygotować się do prawdziwej pracy, nauczyć się dobrze organizować wolny czas, poznać mechanizmy rządzące wolnym rynkiem, zdobyć konkretne umiejętności, poznać swoje mocne i słabe strony, nauczyć się pisać oficjalne pisma, pokonać wstyd, nieśmiałość i własne niedoskonałości. Wolontariat jest jedną z metod aktywności zawodowej. Najgorszym sposobem na życie jest bierność, bo kto niczego nie próbuje, ten wiele traci i sam siebie pozbawia szans. Wolontariat daje szansę zdobycia takiego doświadczenia zawodowego, które w praktyce nie różni się niczym od wykonywania pracy etatowej. Wolontariat nie tylko umożliwia zdobycie konkretnych umiejętności, ale jest dobrym sposobem na przygotowanie się do prawdziwej pracy. Dzięki wolontariatowi można doświadczyć trudów pracy, a w sytuacjach jej braku - przetrwać twórczo okres bezrobocia.

Źródła:

Komentarze