Blog

Transport żywności, zwierząt, materiałów niebezpiecznych - przepisy, wymagania

Transport materiałów niebezpiecznychPrzewoźnik zamierzający prowadzić działalność transportową wyspecjalizowaną w przewozie szczególnych grup towarowych musi się liczyć z dużymi wymaganiami prawnymi. W przypadku transportu artykułów żywnościowych przewoźnik zobowiązany jest dołożyć należytych starań, by przewożone produkty dotarły do końcowego odbiorcy w stanie co najmniej niepogorszonym, a co za tym idzie, przewóz taki musi odbywać się w warunkach ściśle kontrolowanych.

Więcej…