Blog

Postęp technologiczny w XXI wieku

Postęp technologiczny w XXI wiekuMoja babcia, zawsze opowiadała mi jak bawiła się w dzieciństwie. W czasach w których internet był czymś niewiarygodnym, fantastycznym i niewyobrażalnym i kiedy komputery były wielkości budynków.

Więcej…

   

Zakres swobody wspólnego rynku europejskiego

Wspólny rynek europejskiZasady działania wspólnego rynku europejskiego, z wyszczególnieniem swobód, opisuje Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Część trzecia tego dokumentu reguluje politykę i działania wewnętrzne UE.

Więcej…

   

Czy dobro wspólne jest ważniejsze od wolności jednostki?

Dobro współne - dobro jednostkiW jednej z biografii Alberta Einsteina możemy przeczytać pewną myśl, którą pozwolimy sobie przytoczyć: "Istotne dla wspólnego dobra jest przede wszystkim wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji."

Więcej…

   

Transport żywności, zwierząt, materiałów niebezpiecznych - przepisy, wymagania

Transport materiałów niebezpiecznychPrzewoźnik zamierzający prowadzić działalność transportową wyspecjalizowaną w przewozie szczególnych grup towarowych musi się liczyć z dużymi wymaganiami prawnymi. W przypadku transportu artykułów żywnościowych przewoźnik zobowiązany jest dołożyć należytych starań, by przewożone produkty dotarły do końcowego odbiorcy w stanie co najmniej niepogorszonym, a co za tym idzie, przewóz taki musi odbywać się w warunkach ściśle kontrolowanych.

Więcej…