Blog

Mentor - kim jest? Wsparcie mentora

Kim jest mentorKim jest mentor? Mentor to osoba, która stanowi istotny element na drodze Twojego rozwoju. Ktoś taki jest niezbędny, albowiem dzieli się z Tobą swoją wiedzą i przede wszystkim doświadczeniem.

Więcej…

   

Zakres swobody wspólnego rynku europejskiego

Wspólny rynek europejskiZasady działania wspólnego rynku europejskiego, z wyszczególnieniem swobód, opisuje Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Część trzecia tego dokumentu reguluje politykę i działania wewnętrzne UE.

Więcej…

   

Czy dobro wspólne jest ważniejsze od wolności jednostki?

Dobro współne - dobro jednostkiW jednej z biografii Alberta Einsteina możemy przeczytać pewną myśl, którą pozwolimy sobie przytoczyć: "Istotne dla wspólnego dobra jest przede wszystkim wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji."

Więcej…

   

Twórczość i rozwój zdolności twórczych

TwórczośćTwórczość - pojęcie przez wiele lat marginalizowane w psychologii, a podjęte na poważnie dopiero w latach 50. XX wieku. Podjęte jednak w sposób dysharmonijny, formułowane całkiem inaczej przez każdy z niezależnych nurtów w psychologii. W ten sposób do dziś definicja i ramy twórczości pozostają niemożliwe do jednoznacznego określenia. Mimo to, wśród całego spektrum materiałów naukowych, wyróżnić można kilka najistotniejszych, najpopularniejszych, najbardziej wyczerpujących.

Więcej…