Blog

Czy dobro wspólne jest ważniejsze od wolności jednostki?

Dobro współne - dobro jednostkiW jednej z biografii Alberta Einsteina możemy przeczytać pewną myśl, którą pozwolimy sobie przytoczyć: "Istotne dla wspólnego dobra jest przede wszystkim wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji."

Więcej…

   

Twórczość i rozwój zdolności twórczych

TwórczośćTwórczość - pojęcie przez wiele lat marginalizowane w psychologii, a podjęte na poważnie dopiero w latach 50. XX wieku. Podjęte jednak w sposób dysharmonijny, formułowane całkiem inaczej przez każdy z niezależnych nurtów w psychologii. W ten sposób do dziś definicja i ramy twórczości pozostają niemożliwe do jednoznacznego określenia. Mimo to, wśród całego spektrum materiałów naukowych, wyróżnić można kilka najistotniejszych, najpopularniejszych, najbardziej wyczerpujących.

Więcej…

   

Bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwaW ciągu całego dojrzałego życia, w różnych jego momentach pojawiają się pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Szczególnie ważne wydaje się być pytanie: jaki jest świat, w którym żyjemy - czy jest on miejscem bezpiecznym i czy istnieją w nim warunki sprzyjające zaspokajaniu potrzeb i realizacji naszych dążeń? Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa.

Więcej…

   

Wizja - podstawa udanego biznesu

Wizja podstawą biznesuWizja jest tym, co daje każdemu człowiekowi niezbędne paliwo do rozpoczęcia działań, które prowadzić go będą do urzeczywistnienia obranego przez niego celu. Bez niej niewiele by osiągnięto. Kiedy wyobraźnia pracuje, wszystko jest możliwe.

Więcej…