Firma

Zachowania klientów - decyzje nabywcze

Zachowania klientówSposób podejmowania przez konsumenta decyzji o zakupie danego produktu różni się w przypadku produktów nabywanych rutynowo od tzw. produktów problemowych oraz typu danego klienta.

Więcej…

 

Nowoczesne narzędzia marketingowe

Nowoczesny marketing to skuteczne sposoby na to, żeby przyciągnąć do naszego biznesu naprawdę dużą ilość potencjalnych klientów. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym działaniom biznes może odnotować większe zyski.

Więcej…

   

Strategia i zarządzanie strategiczne

StrategiaSłowo strategia wywodzi się od greckiego słowa "strategos", co w starożytności oznaczało dowódcę armii lub floty. Obecnie jest definiowana jako proces określania podstawowych, długofalowych celów i zamierzeń organizacji, a także przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów, które są niezbędne do realizacji tych celów.

Więcej…

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi - definicja, modele, funkcje modeli

Zarządzanie zasobami ludzkimiZarządzanie zasobami ludzkimi to proces niezmiernie istotny dla każdej organizacji. Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi pozwala on na optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, prowadzące do najbardziej efektywnego i skutecznego realizowania celów danej organizacji. Dla zrozumienia istoty tego procesu ważne jest zapoznanie się z 4 podstawowymi modelami zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej…