5 narzędzi Lean Management, które zwiększą wydajność firmy

5 narzędzi Lean ManagementZarządzanie firmą to duże wyzwanie, dlatego warto starać się je usprawnić za pomocą metod, które są proste we wdrożeniu. Dzięki praktycznym rozwiązaniom Lean Management (tzw. Szczupłe Zarządzanie) możemy sprawić, że nasze wyniki produkcyjne czy sprzedażowe będą znacznie lepsze. Wszystko to przy pomocy łatwych i dostosowanych do konkretnych potrzeb narzędzi.

Narzędzia Lean Management

1. Mapowanie strumienia wartości (VSM)

Jednym z najbardziej znanych narzędzi Lean Management jest Value Stream Mapping, w tłumaczeniu na polski mapowanie strumienia wartości. Jego celem jest weryfikowanie przepływu materiałów oraz informacji nie tylko podczas procesu produkcji, ale także w czasie dostarczania klientowi danego produktu lub ich grupy. Krótko mówiąc służy usprawnieniu przepływu wartości w przedsiębiorstwie, sprawdzając się nie tylko w firmach produkcyjnych (wytwarzanie), ale również w usługowych (realizacja zamówienia). Dzięki wdrożeniu VSM oba procesy możemy przyśpieszyć, usprawnić, a także zidentyfikować zaistniałe problemy i zapobiec marnotrastwu. Główną zaletą mapowania strumienia wartości jest fakt, że pozwala spojrzeć na cały proces z perspektywy klienta.

2. Zadbaj o miejsce pracy dzięki 5S

Na wydajność pracownika w dużej mierze wpływa jego miejsce pracy - utrzymane w porządku i wyposażone w wysokiej jakości sprzęt. 5S jest zbiorem technik, które pozwalają zadbać o miejsce pracy, odpowiednio je zorganizować i uporządkować. To jedno z podstawowych narzędzi Szczupłego Zarządzania, ponieważ doskonali kulturę wewnętrzną przedsiębiorstwa oraz bardzo ściśle wiąże się z odpowiednią organizacją środowiska pracy. Narzędzie to pozwala na zwiększenie stabilności procesów poprzez eliminację marnotrawstwa ruchu - nic dziwnego, że jest wdrażane w firmach jako jedno z pierwszych elementów Lean Management.

3. TPM, czyli Całościowe Utrzymanie Ruchu

Bez dostępności potrzebnych do pracy maszyn i urządzeń, firma na pewno nie będzie wydajna. Odpowiedzią na ten problem jest narzędzie TPM. Total Productive Maintenance to w wolnym tłumaczeniu Całościowe Utrzymanie Ruchu. Jego celem jest sprawienie, by każdy z zatrudnionych w firmie mógł swobodnie korzystać z potrzebnych do pracy narzędzi. Muszą być one maksymalnie sprawne i maksymalnie dostępne - tylko wtedy zarówno proces produkcyjny, jak i usługowy zajmie optymalną ilość czasu i odbędzie się bez przeszkód.

4. Eliminuj błędy z pomocą Poka - Yoke

Wydajność wzrasta dzięki unikaniu błędów - narzędziem Lean Management, które pomoże nam je wyeliminować jest Poka - Yoke. Mistake-proofing, error-proofing, w przekładzie na język polski zapobieganie pomyłkom ma na celu optymalizację całego procesu w sposób, który ustrzeże firmę przed nieumyślnym błędem. Jego założeniem jest twierdzenie, że za pomyłki są odpowiedzialne procesy, nie ludzie - najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest modyfikacja procesu w taki sposób, by każdy błąd był od razu widoczny i tym samym mógł być usunięty. Prostym przykładem jest karta bankomatowa, którą w odpowiedni sposób można włożyć do urządzenia tylko raz.

5. Kaizen - doskonalenie po japońsku

Czy wydajna firma może pracować bez godnych zaufania i zaangażowanych pracowników? Oczywiście nie może. Narzędzie Kaizen poświęcone jest działaniom, mającym na celu doskonalenie firmy poprzez wiedzę i chęci pracowników. Opiera się ono na przekonaniu, że osoby pracujące w organizacji i wdrażające usprawnienia mają większy wpływ na rozwój firmy niż sporadyczne, ale spore udoskonalenia. Pracownicy dzięki Kaizen są bardziej zaangażowani w pracę, co w znaczny sposób przekłada się na wydajność zachodzących w firmie procesów.

Lean Management to nie tylko wymienione powyżej narzędzia, ale rozbudowana struktura, która ma na celu zarządzanie firmą w jak najbardziej umiejętny sposób. Dzięki wdrożeniu Szczupłego Zarządzania w swoim przedsiębiorstwie nie tylko unikniemy marnotrawstwa, czyli zużywania zasobów w celach innych niż tworzenie wartości dla klienta, ale także sprawimy, że będzie działać bardziej efektownie i wydajnie. Pozwoli nam to maksymalnie skoncentrować się na produkcie czy usłudze przygotowywanej dla klienta.

Źródło: www.smartlean.pl.

Komentarze

Kierownik
Lean Management ma też swoje wady o których można poczytać np. tutaj:
http://lean-management.pl/lean-management/koncepcja-lean-management/