Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Rodzaje bezrobocia

1. Bezrobocie naturalne

Bezrobocie naturalne jak można wywnioskować z nazwy powstaje z przyczyn naturalnych czyli nie z winy człowieka. Ma zazwyczaj charakter krótkookresowy i jest spowodowane najczęściej sytuacjami życiowymi np.:

 • zmiana miejsca zamieszkania
 • powrót na rynek pracy osób biernych zawodowo (np. kobiet z urlopów wychowawczych )
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych z własnej woli z woli pracodawcy
 • pojawienie się na rynku pracy absolwentów szkół

2. Bezrobocie strukturalne

Ten rodzaj bezrobocia wynika z postępu technicznego (np. maszyna zastępuje człowieka, który przez to traci pracę i niestety w postępie technicznym ta sytuacja będzie coraz częstsza), zmiany struktury gospodarki narodowej, niektóre gałęzie gospodarki tracą na znaczeniu i zmniejszają zatrudnienie, a branże rozwijające się poszukują pracowników o innych kwalifikacjach zawodowych, wówczas "starzy" pracownicy z innymi kwalifikacjami "zostają na lodzie" - bezrobotni lub są zmuszeni do przekwalifikowania się.

3. Bezrobocie koniunkturalne

Wynika z załamania gospodarczego, drastycznie obniża wielkość produkcji jest przyczyną zmniejszenia zatrudnienia czyli wzrostu bezrobocia - https://www.finanse21.pl/czym-jest-cykl-koniunkturalny-definicja-fazy-wykres.html

4. Bezrobocie sezonowe

Jest to innymi słowy sezonowości niektórych branż zawodowych i okresowego zwiększania i zmniejszania zatrudnienia w tych branżach. Na przykład branża budowlana, gastronomiczna, hotelarska. Przykładem takiej pracy jest praca w budce z lodami, osoby zatrudnione będą miały pracę tylko w okresie letnim, gdyż zimą budka jest nieczynna lub praca nad morzem w okresie zimowym nie ma straganów przez co zatrudnienie jest mniejsze przykładów jest znacznie więcej.

5. Bezrobocie ukryte

Bezrobocie ukryte to dokładnie takie bezrobocie jak wynika z nazwy czyli nie uwzględnianie w statystykach, a bardziej "fachowo" mówiąc nie wykazywane w oficjalnej ewidencji statystycznej. Np. ludzie, którzy nie są ujęciu w urzędzie pracy mimo, że są bezrobotni to nie są podawani w statystykach bezrobocia przez co podawany poziom bezrobocia jest zaniżony i nie wskazuje stanu faktycznego. Jeśli bezrobocie wynosi 15% to należy dodać jeszcze do tego bezrobocie ukryte. Oczywiście bezrobocie ukryte to także praca na czarno więc nie wszystkie osoby są rzeczywiście bezrobotne.

Metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobocie jest poważnym problemem, dlatego aby zmniejszyć bezrobocie podejmowane są pewne kroki w tym kierunku. Wyróżnia się tu bierne oraz aktywne przeciwdziałanie bezrobociu.

Do biernych metod przeciwdziałania bezrobociu zalicza się:

 • wydłużanie czasu nauki dla młodzieży
 • skracanie tygodniowego czasu pracy
 • wydłużanie urlopów wychowawczych

Natomiast aktywne metody przeciwdziałania bezrobociu są następujące:

 • organizowanie i finansowanie szkoleń doskonalenia zawodowego oraz kursów kwalifikacyjnych
 • finansowanie szkoleń aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy
 • prowadzenie doradztwa zawodowego
 • finansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych
 • dofinansowywanie rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • tworzenie nowych stanowisk pracy (zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych)

  Obecnie w Polsce i nie tylko bezrobocie stanowi duży problem i zmniejszenie jego w jak największym stopniu jest priorytetem polityki wielu państw. Przywódcy państw zdają sobie sprawę, że postęp techniczny będzie pogłębiał bezrobocie maszyny są wydajniejsze od człowieka i nie żądają zapłaty i dlatego rozwiązanie tego problemu stanowi obecnie duże wyzwanie.

  Komentarze