Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Rodzaje bezrobocia

1. Bezrobocie naturalne

Bezrobocie naturalne jak można wywnioskować z nazwy powstaje z przyczyn naturalnych czyli nie z winy człowieka. Ma zazwyczaj charakter krótkookresowy i jest spowodowane najczęściej sytuacjami życiowymi np.:

 • zmiana miejsca zamieszkania
 • powrót na rynek pracy osób biernych zawodowo (np. kobiet z urlopów wychowawczych )
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych z własnej woli z woli pracodawcy
 • pojawienie się na rynku pracy absolwentów szkół

2. Bezrobocie strukturalne

Ten rodzaj bezrobocia wynika z postępu technicznego (np. maszyna zastępuje człowieka, który przez to traci pracę i niestety w postępie technicznym ta sytuacja będzie coraz częstsza), zmiany struktury gospodarki narodowej, niektóre gałęzie gospodarki tracą na znaczeniu i zmniejszają zatrudnienie, a branże rozwijające się poszukują pracowników o innych kwalifikacjach zawodowych, wówczas "starzy" pracownicy z innymi kwalifikacjami "zostają na lodzie" - bezrobotni lub są zmuszeni do przekwalifikowania się.

3. Bezrobocie koniunkturalne

Wynika z załamania gospodarczego, drastycznie obniża wielkość produkcji jest przyczyną zmniejszenia zatrudnienia czyli wzrostu bezrobocia.

4. Bezrobocie sezonowe

Jest to innymi słowy sezonowości niektórych branż zawodowych i okresowego zwiększania i zmniejszania zatrudnienia w tych branżach. Na przykład branża budowlana, gastronomiczna, hotelarska. Przykładem takiej pracy jest praca w budce z lodami, osoby zatrudnione będą miały pracę tylko w okresie letnim, gdyż zimą budka jest nieczynna lub praca nad morzem w okresie zimowym nie ma straganów przez co zatrudnienie jest mniejsze przykładów jest znacznie więcej.

5. Bezrobocie ukryte

Bezrobocie ukryte to dokładnie takie bezrobocie jak wynika z nazwy czyli nie uwzględnianie w statystykach, a bardziej "fachowo" mówiąc nie wykazywane w oficjalnej ewidencji statystycznej. Np. ludzie, którzy nie są ujęciu w urzędzie pracy mimo, że są bezrobotni to nie są podawani w statystykach bezrobocia przez co podawany poziom bezrobocia jest zaniżony i nie wskazuje stanu faktycznego. Jeśli bezrobocie wynosi 15% to należy dodać jeszcze do tego bezrobocie ukryte. Oczywiście bezrobocie ukryte to także praca na czarno więc nie wszystkie osoby są rzeczywiście bezrobotne.

Metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobocie jest poważnym problemem, dlatego aby zmniejszyć bezrobocie podejmowane są pewne kroki w tym kierunku. Wyróżnia się tu bierne oraz aktywne przeciwdziałanie bezrobociu.

Do biernych metod przeciwdziałania bezrobociu zalicza się:

 • wydłużanie czasu nauki dla młodzieży
 • skracanie tygodniowego czasu pracy
 • wydłużanie urlopów wychowawczych

Natomiast aktywne metody przeciwdziałania bezrobociu są następujące:

 • organizowanie i finansowanie szkoleń doskonalenia zawodowego oraz kursów kwalifikacyjnych
 • finansowanie szkoleń aktywizacji osób bezrobotnych na rynku pracy
 • prowadzenie doradztwa zawodowego
 • finansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych
 • dofinansowywanie rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • tworzenie nowych stanowisk pracy (zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych)

  Obecnie w Polsce i nie tylko bezrobocie stanowi duży problem i zmniejszenie jego w jak największym stopniu jest priorytetem polityki wielu państw. Przywódcy państw zdają sobie sprawę, że postęp techniczny będzie pogłębiał bezrobocie maszyny są wydajniejsze od człowieka i nie żądają zapłaty i dlatego rozwiązanie tego problemu stanowi obecnie duże wyzwanie.

  Komentarze

  AnnA
  Racja, czym różni się np. nasza mąka od np. holenderskiej? Zboże rosło przecież pod tym samym niebem. A utarg z powyższego produktu zamiast wpływać do budżetu Polski wpłynie do budżetu innego państwa. Przez to bezrobocie się pogłębia, bo ludzie tracą pracę w upadających fabrykach, rolnicy dostają mniejsze pieniądze za swoje plony, prowadzi to do ubóstwa. Nasze jest równie dobre co obce i lepiej byłoby wspierać naszych przedsiębiorców . Będą się wówczas rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy, podnosić budżet naszego kraju i nam przez to będzie żyło się lepiej. Zaczynajmy się od małych rzeczy.
  Mara
  W Polsce zagraniczne sieci sklepów już dawno wyparły nasze rodzime małe sklepiki, szczególnie te osiedlowe. Sieciówki oferują szeroki wybór produktów po wiele niższych cenach. Większość tych towarów, zaczynając od lizaków a po sprzęcie elektronicznym kończąc jest pochodzenia zagranicznego. Dotknięci bezrobociem i niskim poziomem życia Polacy sięgają więc po te tańsze, ale z obcych krajów produkty. Tak przyczyniają się w jakiś sposób do upadku naszych przedsiębiorstw , w których to produkcja ze względu na niski popyt stała się nieopłacalna.
  Gadaninki
  Nadmiar wolnego czasu może być tak samo męczący jak jego brak. Wie o tym każdy kto chociaż raz w życiu miał nieplanowaną przerwę w pracy zawodowej lub z jakiegokolwiek innego powodu przebywał na dłuższym, niezaplanowanym urlopie. Bezrobocie to jeden z tych okresów, kiedy najbardziej odczuwa się deficyt konkretnego zajęcia, co jest bardziej źródłem zmartwień, niż radości i zadowolenia. Brak obowiązku regularnego chodzenia do pracy prowadzi do obniżenia motywacji, a przedłużające się bezrobocie może powodować pogorszenie się stanu zdrowia psychofizyczneg o i zwątpienia we własne możliwości. Aby bezrobocie nie było okresem frustracji należy starannie rozplanować wolny czas i unikać stanów bezczynności. Grafik codziennych zajęć, oprócz szukania nowej pracy i czekania na odpowiedź od pracodawcy, powinien uwzględniać też czas przeznaczony na relaks, spotkania z przyjaciółmi i uprawianie sportów. Bezrobocie nie może być jedynie okresem ciągłego stresu związanego z brakiem pracy, to jedynie potęguje poczucie przybicia. Trzeba pamiętać, że każdy kto szuka pracy prędzej czy później ją znajduje.