Spółki prawa handlowego - rodzaje, wady i zalety

Spółka handlowaObecnie na rynku możemy zauważyć bardzo wiele różnorodnych spółek handlowych. Zgodnie z polskim prawem każdy przedsiębiorca może założyć sześć dowolnych spółek. Jednak często zdarza się, iż niedoświadczeni przedsiębiorcy nie wiedzą, jaką formę działalności gospodarczej wybrać. Zatem na co powinni się zdecydować?

Różne rodzaje spółek handlowych

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w naszym kraju stało się obecnie bardzo popularne. Coraz więcej osób zakłada własną działalność gospodarczą z nadzieją, iż przyniesie im ona oczekiwany zysk. Niestety w Polsce bardzo ciężko jest zarobić godne pieniądze pracując w wielu zawodach, z tego powodu prowadzenie własnego biznesu jest często jedynym rozwiązaniem. Jednak zanim ostatecznie zdecydujemy się na otwarcie swojej firmy, powinniśmy wybrać odpowiedni rodzaj spółki handlowej. Warto wiedzieć, iż wspomniane spółki handlowe możemy podzielić na spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Zatem jakie zalety oraz wady posiadają tego typu formy działalności gospodarczej?

Wady i zalety spółek osobowych

Jedną z najbardziej popularnych spółek osobowych jest spółka cywilna. Coraz częściej wiele osób, które decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej wybiera właśnie ten typ spółki. Niewątpliwą jej zaletą jest fakt, iż bardzo łatwo jest ją założyć. Procedury jej prowadzenia są bardzo proste, dzięki temu z prowadzeniem tego typu działalności gospodarczej doskonale poradzą sobie również osoby, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w biznesie. Ponadto koszty rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności są niskie, a także wszyscy wspólnicy są zaangażowani w prowadzenie spółki. Jednak wadą tego typu rozwiązania jest fakt, iż często zdarza się, iż dla osób fizycznych opodatkowanie jest niekorzystne. Również wszyscy wspólnicy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki.

Kolejnym przykładem spółki osobowej jest spółka jawna. W tym przypadku zaletą tego typu formy działalności gospodarczej jest fakt, iż procedury jej założenia oraz prowadzenia są proste, ponieważ nie trzeba przykładowo sporządzać aktu notarialnego. Warto wiedzieć, iż również możliwe jest korzystanie ze zryczałtowanych form opodatkowania, a co za tym idzie, prowadzenie tego typu działalności nie jest aż tak kosztowne. Jednak jak każde rozwiązanie, również i spółka osobowa ma swoje wady. Należy mieć świadomość, iż wspólnicy solidarnie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Ponadto warto pamiętać, iż wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.

Do grupy spółek osobowych zalicza się także spółkę partnerską. Jej zalety to między innymi odpowiedzialność wspólników jedynie za własne działania, co za tym idzie wspólnicy nie muszą odpowiadać solidarnie za wszystkie zobowiązania spółki. Ponadto możliwe jest połączenie kapitału, jak również pomysłów wielu osób, a także można korzystać z prostszych form opodatkowania. Z kolei wady tego typu rozwiązania to między innymi grono beneficjentów w tej formie prawnej jest ograniczone. Istotny jest również fakt, iż wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości, jak również sporządzenie aktu notarialnego, który jest kosztowny.

Ostatnim rodzajem spółki osobowej jest spółka komandytowa. Warto wiedzieć, iż do jej zalet zaliczane są między innymi ograniczenie odpowiedzialności niektórych wspólników. Zgodnie ze wcześniejszym zapisem w umowie wspólnicy biorą odpowiedzialność jedynie do sumy komandytowej. Również na uwagę zasługuje fakt, iż nazwa spółki w myśl polskiego prawa to firma, która bezwzględnie podlega obecnie obowiązującym przepisom. Jednak wady tego typu rozwiązania to między innymi solidarna odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jak również prowadzenie pełnej księgowości.

Wady i zalety spółek kapitałowych

Kolejną grupę spółek stanowią spółki kapitałowe. Możemy zaliczyć do nich spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Do zalet popularnej spółki z o. o. zalicza się między innymi fakt, iż spółka posiada osobowość prawną oraz ograniczoną odpowiedzialność. Z kolei wady to wysoka wartość udziału oraz wysoki kapitał zakładowy. Z kolei spółka akcyjna jest bardzo podobna do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tą różnicą, iż posiada status papieru wartościowego co oznacza, iż kapitał może zostać pozyskany przykładowo na giełdzie. Z kolei wady tego typu rozwiązania to między innymi podwójne opodatkowanie dochodów.

Coraz częściej wiele osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zdecydowanie tego typu rozwiązanie w wielu przypadkach okazuje się bardzo korzystne, ponieważ często pracując w swoim zawodzie nie jesteśmy w stanie zarobić aż tak dużej kwoty pieniędzy miesięcznie. Jednak zanim ostatecznie zdecydujemy się na otwarcie własnego biznesu, powinniśmy dobrze przemyśleć wybór naszej spółki.

Komentarze