Karta podatkowa - dla kogo, zalety i wady

Karta podatkowa - stawki podatkówKarta podatkowa jest bardzo prostą formą opodatkowania, która kusi właścicieli firm właśnie swoją prostotą oraz zredukowanymi praktycznie do minimum obowiązkami ewidencyjnymi. W przypadku karty podatkowej, wysokość naszego podatku nie jest zależna od wysokości naszych realnych dochodów, ale jest z góry ustalana w oparciu o stawki przypisane do konkretnych rodzajów działalności.

Wysokość uiszczanego podatku uzależniona jest od:

  • rodzaju prowadzonej działalności
  • liczby mieszkańców w miejscowości w której prowadzimy działalność
  • liczby zatrudnionych osób

O wysokości naszego podatku decyduje urząd skarbowy, który zobligowany jest doręczyć podatnikowi swoją decyzję, odrębnie za każdy następny rok podatkowy.

Największe zalety karty podatkowej

Największym plusem karty podatkowej jest zazwyczaj bardzo niska stawka podatku, która jest niezależna od rzeczywistych zarobków. Karta podatkowa, to idealne rozwiązanie dla firm, które mają relatywnie wysokie dochody. Dla wielu podatników ogromną korzyścią karty podatkowej jest również brak obowiązku prowadzenia księgowości oraz brak corocznego zeznania PIT dla dochodów z działalności. Od 01.01.2004 roku podatnicy korzystający z karty podatkowej uzyskali również prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej. Osoby niepełnosprawne oraz osoby, które są zatrudnione jednocześnie na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę, mają możliwość obniżenia kwoty podatku.

Największe wady karty podatkowej

Jeżeli chodzi o wady, to największym minusem karty podatkowej jest oczywiście brak prawa do skorzystania z odliczeń oraz ulg podatkowych. Podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej mogą odliczać wyłącznie składki zdrowotne. Stała i odgórnie narzucona stawka podatku nie jest również zbyt korzystnym rozwiązaniem dla firm, które nie zarabiają lub ponoszą straty. Osoby, które korzystają z karty podatkowej tracą również możliwość wspólnego rozliczania ze swoim małżonkiem lub dzieckiem. Dużym minusem karty podatkowej mogą okazać się również mniejsze lub większe problemy z bankami, które są niezbyt przyjaźnie nastawione na przedsiębiorców, korzystających z karty podatkowej. Niechęć wynika głównie z niskiej zdolności kredytowej.

Kto może skorzystać z karty podatkowej

Z karty podatkowej mogą skorzystać:

  • zakłady usługowe
  • zakłady wytwórczo-usługowe
  • zakłady handlowe
  • osoby wykonujące wolne zawody (wyłącznie usługi ochrony zdrowia ludzkiego lub usługi weterynaryjne)

Dokładny spis działalności, które mogą być opodatkowane na zasadzie karty podatkowej oraz szczegółowe warunki, jakie podatnicy muszą spełniać są dokładnie wymienione w art. 23 ustawy (ustawa z 20 listopada 1998r).

Obowiązki dokumentacyjne

Osoby, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej są obarczeni niewielkimi obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji podatkowej. Podatnicy zobligowani są do wydawania swoim klientom faktur lub rachunków, które potwierdzają wykonanie usługi lub sprzedanie towaru. Faktury/rachunki muszą być odpowiednio numerowane i przechowywane przez minimum 5 lat podatkowych. Dodatkowo osoby korzystający z karty podatkowej, muszą prowadzić profesjonalną ewidencję zatrudnienia oraz ewidencję przychodów swoich pracowników.

Odliczenia w przypadku karty podatkowej

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej można obniżyć wyłącznie o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne. Tutaj trzeba jednak pamiętać o tym, że maksymalna kwota tego odliczenia nie może przekroczyć 7,75% podstawy składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Podatek należy opłacać w terminie do 7 dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni). W przypadku grudnia, zapłata podatku powinna nastąpić 28 grudnia. Podatnicy w przypadku karty podatkowej nie są zobligowaniu do składania w ciągu roku podatkowego żadnych deklaracji. Po upływie roku podatkowego osoby, które korzystają z karty podatkowej muszą w terminie do 31 stycznia złożyć roczną deklarację - PIT-16A. Na tej deklaracji podatnik musi dokładnie wykazać wszystkie zapłacone oraz odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Komentarze

Madej
Tutaj nie ma podatku ani od dochodu a ani od przychodu, a podatek wygląda trochę jak ZUS co miesiąc, to znaczy prowadzący odprowadza do Urzędu Skarbowego stałą kwotę.