Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego i osobistego

Sukces zawodowyCzłowiek rozwija się w zakresie wszystkich obszarów funkcjonowania przez całe życie. Uczymy się bowiem nie tylko tego, co rozwija intelekt, ale także tego, co wzbogaca życie i pozwala lepiej korzystać zarówno z siebie samego, jak i tkwiącego we wnętrzu potencjału.

Doskonalenie siebie sprowadza się w zasadniczej mierze do pracy nad sobą, nad swoim charakterem i predyspozycjami psychicznymi. Aby odnieść sukces na rynku pracy należy wiedzieć, jak pracować nad budowaniem poczucia własnej wartości, jak uczyć się przejmowania większej odpowiedzialności za swoje życie, a co za tym idzie - jak zdobywać to, na czym nam zależy, czy też myśleć bardziej twórczo. Doskonalenie swojej osobowości charakteru pozwala stać się lepszym i ciekawszym człowiekiem, a tym samym inwestować w swoje przyszłe sukcesy.

Wiedza poszerza horyzonty. Choć wykształcenie zwiększa prawdopodobieństwo większych zarobków, nie jest głównym powodem, dla którego warto się uczyć. Życie człowieka wykształconego, posiadającego różnorodną wiedzę ma inny wymiar. Jest ciekawsze, bogatsze i wielowymiarowe. Wiedzę trzeba aktualizować przez całe życie. Świat zmienia się w szybkim tempie, więc żeby rozumieć życie, kulturę oraz potrzeby innych ludzi, trzeba mieć rozeznanie w nowej rzeczywistości. Ciągłe uczenie się czyni nas bardziej przydatnymi dla społeczeństwa. Osoby nie nadążające za wiedzą stają się w pewnym sensie ciężarem dla swoich rodzin i grup społecznych.
Problem bezrobocia łączy się czasami z tym, że pracownicy nie chcą się przekwalifikować, nauczyć czegoś nowego. Im więcej człowiek wie, tym jest mądrzejszy i bardziej zaradny życiowo. Poza tym nauka dodaje pewności siebie, dlatego warto ciągle się uczyć. Im więcej człowiek sobą prezentuje, im więcej wie, tym łatwiej jest mu myśleć o sobie w pozytywny sposób. Zdobywanie wiedzy i wykształcenia poprawia wizerunek człowieka w oczach własnych i cudzych.

Wiedza zapewnia poczucie bezpieczeństwa, którego ludzie potrzebują do tego, by móc swobodnie żyć i rozwijać się. Człowiek powinien być niezależny, samodzielny, zaradny. Poczucie bezpieczeństwa powinno być w nas samych, rodzić się z poczucia własnej wartości i przekonania, że poradzimy sobie z różnymi okolicznościami życia. Ludzie, którzy więcej wiedzą i umieją, łatwiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami. Wiedzą, że dostaną pracę, ponieważ mają naprawdę dużo do zaoferowania ewentualnemu pracodawcy. Bez nauki nie ma sukcesu zawodowego, więc warto inwestować w siebie poprzez ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Aby móc wspinać się na kolejne stopnie kariery, potrzebna jest nie tylko wiedza fachowa. Jeżeli w grę wchodzi praca z ludźmi (a najczęściej wchodzi), przydaje się wiedza z zakresu kontaktów interpersonalnych. Bardzo ważną rzeczą jest znanie przynajmniej jednego języka obcego. Jest to niezbędne do zdobywania nowej wiedzy oraz do coraz częstszych kontaktów z biznesem zagranicznym. A do tego wszystkiego potrzebne jest jeszcze ogólne obycie i wiedza, jak zachować się w różnych sytuacjach. Tak więc nauka nie ma końca. Jeśli człowiek chce odnieść sukces, to musi o tym zawsze pamiętać. Ukończenie szkoły, nawet wyższej, nie jest dziś warunkiem wystarczającym do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Niezbędne jest stałe podnoszenie kwalifikacji w każdym zakresie. Trzeba inwestować w siebie, zdobywając wiedzę i umiejętności. Wybór szkoły czy kursu nie może być kwestią przypadku. Swoją decyzję należy dokładnie przemyśleć, żeby dobrze zainwestować w siebie. Ważne jest nie to, co akurat jest popularne i modne, ale to, co może dać w przyszłości prace i satysfakcje z niej. Warto poznać zawody, na które zapotrzebowanie w przyszłości będzie spadać oraz te, na które zapotrzebowanie będzie rosnąć. Źródłami takiej wiedzy są prognozy naukowców oraz własne obserwacje tego, co dzieje się w gospodarce i na rynku pracy. Największe szanse na pracę mają ci, którzy potrafią szybko reagować na zmieniające się potrzeby pracodawców, wynikające m. in. z rozwoju bądź podupadania poszczególnych branż, sektorów, czy firm, a więc ci, którzy stale będą się dokształcać i zdobywać nowe, akurat potrzebne umiejętności. Cały czas należy dbać o swój rozwój. Nawet zdobycie wyższego wykształcenia nie powinno oznaczać zakończenia edukacji. Istnieją kursy i szkolenia zawodowe, kursy językowe, kursy rozwoju osobistego, z których warto korzystać.

Kursy i szkolenia zawodowe mogą być początkiem zaplanowanej kariery, sposobem na dorabianie pieniędzy, poszerzają wiedzę, pozwalają zdobyć nowe umiejętności przydatne w pracy, podnoszą kwalifikacje zawodowe. Kursy i szkolenia z zakresu rozwoju zawodowego dają możliwość podjęcia nowej pracy, przygotowują w zakresie podstawowym do wykonywania wybranego zawodu. Na rynku jest wiele instytucji edukacyjnych proponujących różnorodne kursy i szkolenia zawodowe dla młodzieży i dorosłych. Organizatorzy tych zajęć ścigają się w oferowaniu atrakcyjnych cen, rozłożenia płatności na raty, kuszą małymi grupami, chwalą się posiadanymi certyfikatami i uprawnieniami.

Kursy językowe podnoszą wartość człowieka na rynku pracy, pomagają w komunikacji i poznawaniu świata, poszerzają wiedzę o innych krajach, społeczeństwach i narodach. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że aby dostać atrakcyjne zatrudnienie, należy znać dobrze przynajmniej jeden język obcy. Często jest to nawet za mało, jeśli firma współpracuje z zagranicznymi kontrahentami, bądź jest korporacją międzynarodową. Jeśli więc ktoś nie skorzystał z możliwości, które daje system edukacji i nie nauczył się dobrze żadnego języka obcego w stopniu dobrym w szkole publicznej, to powinien skorzystać z kursu językowego, jeśli chce znaleźć dobrą pracę.

Potrzebą ostatnich czasów jest rozwijanie umiejętności osobistych. Kursy rozwoju osobistego pomagają świadomie wykorzystać ukryty w człowieku potencjał, pozwalają doskonalić się w życiu osobistym, ale też zawodowym. W ramach rozwoju osobistego można doskonalić się w zakresie komunikacji interpersonalnej, prezentacji publicznej, asertywności, efektywnego działania w warunkach stresu, zarządzania sobą w czasie, rozwijania kreatywności, technik pracy umysłowej, planowania kariery zawodowej, technik poszukiwania pracy, technik zakładania i prowadzenia małej firmy. Efektywne komunikowanie się jest bardzo ważne, ponieważ od niego zależy nasze istnienie w społeczeństwie. Szkolenia i kursy z tego zakresu prowadzą głownie prywatne firmy szkoleniowe, ale warto dowiedzieć się, czy takie kursy i szkolenia organizuje dla poszukujących pracy lokalny urząd pracy, biuro karier na najbliższej uczelni, czy też ośrodki kultury.

Jeśli człowiek chce coś w życiu osiągnąć, to musi planować swoją edukację, ciągle poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Zwiększa to szanse na znalezienie ciekawego zatrudnienia a co za tym idzie sukces życiowy. Warto więc wiedzieć, co i jak w sobie doskonalić. Po pierwsze trzeba doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez: uczestnictwo w seminariach, czytanie fachowej literatury, wszelkie szkolenia i kursy. Po drugie należy doskonalić swoją osobowość (komunikacja, umiejętność negocjacji, skuteczność w działaniu, asertywność, planowanie kariery zawodowej, zarządzanie swoim czasem, budowanie własnego wizerunku, kontrola własnego procesu rozwoju). A poza tym trzeba pamiętać o doskonaleniu umiejętności uniwersalnych, takich jak posługiwanie się komputerem, języki obce, prawo jazdy, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Każdy kto chce osiągnąć sukces osobisty i zawodowy, musi inwestować w siebie, planować swoją edukację, ciągle poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Źródła:

Komentarze