Co to jest produkt? Definicja, rodzaje, poziomy, cykl życia produktu

Poziomy produktuProdukt to wszystko, co można zaoferować na rynku w celu zaspokojenia potrzeb i pragnień konsumentów. Produktem może być dobro materialne, usługa, doświadczenie, miejsce, organizacja, informacja, idea. Produkty są centralnym elementem strategii marketingowej i mogą przyjmować różne formy.

Typy / rodzaje produktów

 1. Produkty materialne
  • konsumpcyjne - produkty, które są nabywane przez konsumentów do użytku osobistego (np. żywność, ubrania, elektronika).
  • przemysłowe - produkty używane w procesach produkcyjnych lub w działalności gospodarczej (np. surowce, maszyny).
 2. Usługi - działania lub korzyści oferowane na sprzedaż, które są niematerialne i nie prowadzą do przeniesienia własności (np. usługi księgowe, fryzjerskie, doradcze).
 3. Doświadczenia - kombinacja produktów i usług, które dostarczają klientom emocjonalnych i sensorycznych wrażeń (np. koncerty, parki rozrywki).
 4. Miejsca - promowanie lokalizacji w celach turystycznych, mieszkaniowych lub inwestycyjnych.
 5. Organizacje - promowanie instytucji non-profit, firm, agencji rządowych.
 6. Informacje - produkty oparte na wiedzy, takie jak książki, kursy online, raporty badawcze.
 7. Idee - promowanie koncepcji, zasad lub przekonań (np. kampanie społeczne, ruchy ekologiczne).
W tym rozumieniu produktem mogą być też osoby, np.: politycy czy celebryci.

  Poziomy produktu

  1. Rdzeń produktu - podstawowa korzyść, którą produkt dostarcza klientowi. To główna wartość, jaką klient uzyskuje z zakupu.
  2. Produkt rzeczywisty - faktyczny produkt, który obejmuje cechy, jakość, wygląd, markę i opakowanie, czyli to, co klient fizycznie otrzymuje.
  3. Produkt poszerzony - dodatkowe korzyści i usługi, które towarzyszą produktowi rzeczywistemu (np. gwarancje, serwis posprzedażowy, dostawa, wsparcie techniczne).

  Poziomy produktu można przedstawić graficznie w sposób następujący:

  Produkt

  Cykl życia produktu ( ang. product life cycle)

  • Wprowadzenie produktu na rynek - sprzedaż jest początkowo niska, a koszty marketingowe i produkcyjne są wysokie.
  • Wzrost sprzedaży - produkt zaczyna zdobywać popularność, sprzedaż rośnie szybko, a zyski zaczynają się pojawiać. Konkurencja może się nasilać.
  • Dojrzałość na rynku - produkt osiąga szczyt sprzedaży. Wzrost sprzedaży zwalnia, a rynek staje się nasycony. Konkurencja jest intensywna, a ceny mogą zacząć spadać.
  • Spadek sprzedaży - sprzedaż zaczyna maleć z powodu zmian w preferencjach konsumentów, technologii lub konkurencji. Firmy mogą zdecydować się na wycofanie produktu z rynku lub jego modyfikację.

  Strategie produktowe

  1. Tworzenie nowych produktów by zaspokoić zmieniające się potrzeby rynku i wyprzedzić konkurencję.
  2. Modyfikacja produktu by zaktualizować lub ulepszyć istniejące produkty w celu utrzymania ich atrakcyjności na rynku.
  3. Pozycjonowanie produktu - określenie, jak produkt powinien być postrzegany przez docelowych klientów w porównaniu z konkurencją.
  4. Dyferencjacja produktu - tworzenie unikalnych cech i wartości, które odróżniają produkt od konkurencji.

  Produkt to szerokie pojęcie, obejmujące zarówno dobra materialne, jak i usługi, doświadczenia, osoby, miejsca, organizacje, informacje i idee. Skuteczne zarządzanie produktem wymaga zrozumienia jego rdzenia, różnych poziomów wartości, które dostarcza klientom oraz strategii produktu, które mogą wspierać jego sukces na rynku. Dopasowanie struktury produktu do rynku jest kluczowe dla sukcesu rynkowego, a strategiczne zarządzanie tymi elementami pozwala firmom osiągać przewagę konkurencyjną i zaspokajać zmieniające się potrzeby konsumentów.

  Komentarze