AIDA - podstawowy mechanizm oddziaływania reklamy

AidaDziałanie reklamy w najprostszej definicji opiera się na procesie komunikacji klienta z firmą przy wykorzystaniu mediów. Tylko dostrzeżona, zapamiętana czy przeczytana reklama jest skuteczna. Klient musi w nią uwierzyć na tyle mocno, by pod wpływem treści, które generuje dokonać zakupu. Dlatego logiczne i istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy staje się inwestowanie czasu, środków oraz wiedzy we wszelkiego rodzaju mechanizmy reklamowe.

Obecnie najpopularniejszym i najskuteczniejszym systemem oddziaływania reklamy jest model AIDA. To uproszczony schemat reakcji związanych z zakupem, który pomaga zarówno przy określaniu celów poszczególnych instrumentów promocji, jak i do oceny efektów oddziaływania po zakończeniu akcji promocyjnej.

Nazwa tego mechanizmu bierze swój początek od pierwszych liter angielskich słów:

A - Awarness (świadomość marki, produktu) lub częściej spotykane określenie - Attention (zwrócenie uwagi). Głównym celem reklamy jest informowanie o nowych produktach, markach, cenach czy nowych zastosowaniach towarów już obecnych na rynku.

I - Interest (zainteresowanie produktem, marką lub firmą). Reklama w tym przypadku wzbudza i podtrzymuje zainteresowanie pośredników i ostatecznych użytkowników.

D - Desire (pożądanie, chęć zakupu konkretnej marki). Reklama musi dbać o wizerunek marki, pozycjonować ją i upewniać potencjalnych nabywców, że decydując się na zakup podjęli słuszną decyzję.

A - Action (zakup, akcja). Ten etap reklamy polega na informowaniu potencjalnych nabywców, gdzie i w jaki sposób mogą dokonać zakupu. Motywuje się klientów do nabycia towarów w określonym miejscu i czasie. Tego typu mechanizm stosuje się zazwyczaj w punkcie sprzedaży.

Pierwsze dwa etapy mechanizmu AIDA to uwaga i zainteresowanie. Wykorzystują one informacyjną rolę reklamy. Informacja uświadamia nabywcom istnienie produktu i generuje w konsumencie potrzebę poznania danej marki. Dwa kolejne etapy w znacznym stopniu bazują na wcześniejszym zainteresowaniu produktem. Na etapie "pragnienia" (desire) klient wyraża już chęć zakupu, a "działanie" (action) to dokonanie zakupu. Reklama w modelu AIDA to etap wstępny, którego celem jest skupienie uwagi klienta, tym samym ułatwiając działanie sprzedawcy, który pojawia się na etapach "desire" oraz "action". Podobny schemat działania występuje też w przebiegu procesu promocji i zakupu na rynku towarów przemysłowych.

Zarówno tworzenie pomysłu na reklamę, jak i wdrażanie ich w środowisko rynkowe nie może być skuteczne, jeżeli nadawca nie zna prawidłowości w procesach podejmowania decyzji zakupowych przez nabywcę. Dlatego pierwszym i podstawowym zadaniem reklamy jest zmiana świadomości nabywcy, który powinien być świadomy istnienia produktu na rynku. Drugi etap pozwala odbiorcom na pozyskanie większej liczby informacji o danym produkcie. Dzięki temu mogą sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czym charakteryzuje się dana marka?
  • Jakie korzyści może przynieść ten zakup?
  • Komu może przynieść te korzyści?
  • Czym oferowany produkt różni się od oferty konkurencji?
  • Czym ten produkt się wyróżnia na tle innych?

Trzeci etap to przekonywanie nabywcy do marki i kształtowanie w nim pozytywnej postawy wobec firmy. W rezultacie skutecznych działań prowadzonych w etapie trzecim można się spodziewać, że konsument podejmie kroki zmierzające do zakupu prezentowanego produktu, co często przejawia się w chęci jego wypróbowania lub wizycie w sklepie celem pozyskania dodatkowych informacji. Etap czwarty stanowi reakcję klienta na zabiegi podjęte w etapie trzecim.

Mechanizm AIDA to niezwykle prosta formuła, która doskonale sprawdza się w większości działań prowadzonych na rynku przez przedsiębiorstwa. Trzeba jedynie pamiętać o kolejności następujących po sobie etapów i nieustannie monitorować sytuację reagując na wszelkie problemy.

Komentarze