Macierz Ansoffa

Macierz Ansoffa, znana również jako matryca rozwoju produktu / rynku, to narzędzie strategiczne opracowane przez Igora Ansoffa w 1957 roku. Jest używana przez firmy do planowania strategii wzrostu poprzez identyfikację możliwych kierunków rozwoju w oparciu o produkty i rynki. Macierz Ansoffa pomaga firmom zdecydować, czy powinny skupić się na rozwijaniu nowych produktów, wejściu na nowe rynki, czy też na wzmacnianiu swojej obecności na istniejących rynkach z obecnymi produktami.

Struktura Macierzy Ansoffa

Macierz Ansoffa składa się z czterech głównych strategii wzrostu, które są przedstawione w dwóch wymiarach: produkt (istniejący lub nowy) i rynek (istniejący lub nowy).

Strategie wzrostu

Penetracja rynku

 • Definicja - skupianie się na zwiększeniu udziału w istniejących rynkach z obecnymi produktami.
 • Przykłady - zwiększenie działań marketingowych, obniżenie cen, poprawa jakości obsługi klienta.

Rozwój rynku

 • Definicja - wprowadzenie istniejących produktów na nowe rynki.
 • Przykłady - ekspansja geograficzna, targetowanie nowych segmentów demograficznych.

Rozwój produktu

 • Definicja - wprowadzanie nowych produktów na istniejące rynki.
 • Przykłady - innowacje produktowe, rozszerzenie linii produktów.

Dywersyfikacja

 • Definicja - wprowadzanie nowych produktów na nowe rynki.
 • Przykłady - wejście w całkowicie nowe branże, przejęcia firm z innych sektorów.

Zastosowanie Macierzy Ansoffa - strategie

Penetracja rynku - firma może zwiększać sprzedaż obecnych produktów na istniejących rynkach poprzez intensyfikację działań marketingowych, promocje sprzedaży, czy zwiększenie dystrybucji. Na przykład Coca-Cola może zwiększyć swoje kampanie reklamowe, aby zyskać większy udział w rynku napojów bezalkoholowych.

Rozwój rynku - firma może wchodzić na nowe rynki geograficzne lub demograficzne. Na przykład McDonald's może otwierać nowe restauracje w krajach, gdzie jeszcze nie jest obecny, lub targetować nowe grupy konsumentów, takie jak seniorzy.

Rozwój produktu - firma może wprowadzać nowe lub zmodyfikowane produkty na istniejące rynki. Na przykład Apple może wprowadzić nowy model iPhone'a, który będzie adresowany do obecnych użytkowników iPhone'ów.

Dywersyfikacja - firma może wchodzić w nowe branże z nowymi produktami. Na przykład Amazon, początkowo sklep internetowy sprzedający książki, zdywersyfikował swoją działalność, wchodząc na rynek chmury obliczeniowej (AWS), technologii inteligentnych domów (Alexa), czy produkcji filmowej (Amazon Studios).

Korzyści z zastosowania Macierzy Ansoffa

 • Jasna struktura - Macierz Ansoffa zapewnia klarowną strukturę do analizowania możliwości wzrostu firmy, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji.
 • Wsparcie w planowaniu - pomaga firmom w opracowaniu długoterminowych strategii rozwoju, biorąc pod uwagę zarówno rynek, jak i produkt.
 • Zarządzanie ryzykiem - pozwala firmom ocenić ryzyko związane z każdą strategią wzrostu. Penetracja rynku niesie zazwyczaj najmniejsze ryzyko, podczas gdy dywersyfikacja wiąże się z najwyższym ryzykiem.

Wady i ograniczenia Macierzy Ansoffa

 • Prostota - chociaż prostota jest zaletą, może być również ograniczeniem. Macierz Ansoffa nie uwzględnia wszystkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą wpływać na strategię wzrostu firmy.
 • Statyczność - macierz zakłada, że rynki i produkty są statyczne, co może nie odzwierciedlać dynamicznych zmian w rzeczywistym środowisku biznesowym.
 • Brak szczegółowości - Macierz Ansoffa jest narzędziem ogólnym i nie oferuje szczegółowych wskazówek, jak dokładnie wdrożyć wybraną strategię wzrostu.

Macierz Ansoffa jest użytecznym narzędziem strategicznym, które pomaga firmom analizować i planować strategie wzrostu. Poprzez zrozumienie czterech głównych strategii wzrostu - penetracji rynku, rozwoju rynku, rozwoju produktu i dywersyfikacji - firmy mogą lepiej dostosować swoje działania do zmieniających się warunków rynkowych i lepiej wykorzystywać swoje zasoby. Mimo pewnych ograniczeń, macierz Ansoffa pozostaje popularnym narzędziem w zarządzaniu strategicznym, pomagając firmom w osiąganiu długoterminowego sukcesu.