Co to jest rynek? Definicja, podstawowe pojęcia

RynekCzym jest rynek - podstawowe pojęcia.

Jeśli chcemy zająć się inwestowaniem pieniędzy musimy poznać podstawowe pojęcia rynkowe. Zacznijmy od tego co to jest rynek? Rynek jest miejscem gdzie dokonuje się transakcji kupna, sprzedaży danego towaru.

Rynkiem można określić plac na którym sprzedawcy rozstawiają swoje stragany i zachęcają nas do kupna, ale tym samym pojęciem możemy określić rynek globalny, otaczający nas nie mający konkretnego miejsca istnienia.

Najważniejsze dwa pojęcia w ekonomii to podaż i popyt, bez wiedzy o tych dwóch podstawowych pojęciach nie planujmy otwierania naszego biznesu.

Co to jest popyt?

Popyt jest to zapotrzebowanie społeczeństwa na dany produkt.

Co to jest podaż?

Podaż natomiast jest to ilość dóbr wyprodukowana przez danego producenta.

Jeśli popyt przewyższa popyt mówimy o inflacji. Jeśli natomiast podaż przewyższa popyt możemy być świadkami deflacji.

Co to jest inflacja?

Inflacja jest to spadek wartości pieniądza, który obrazuje się podwyżką cen.

Co to jest deflacja?

Deflacja jest to wzrost wartości pieniądza i skutkuje obniżką cen.

Koniunktura i dekoniunktura

Koniecznie musimy zapamiętać pojęcie i koniunktury i dekoniunktury, które to często jest źle używane przez polityków, czy dziennikarzy. Nie możemy powiedzieć, że mamy złą koniunkturę, ponieważ koniunktura określa dobrą sytuację gospodarki. Natomiast dekoniunktura określa złą sytuację gospodarki.

Równowaga rynkowa

Termin którego nie można pominąć to równowaga rynkowa, która objawia się wtedy, kiedy podaż i popyt się wyrównuje. W taki sposób ustala się cena produktu.