Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych BIZ na polską gospodarkę

Inwestycje zagraniczneBezpośrednie Inwestycje Zagraniczne - BIZ w Polsce od wejścia Polski do UE zyskały na znaczeniu. Coraz więcej firm lokuje tu swoje placówki, pozostawia część kapitału doprowadzając w ten sposób do poprawy sytuacji finansowej naszego kraju.

Polski rząd wprowadza w zamian za to wiele nowych regulacji i udogodnień przedsiębiorstwom z zagranicy. Wpływa to w dłuższym okresie na poziom koniunktury gospodarczej Polski. Z jednej strony ekspansja działa na korzyść, lecz pojawiają się też różne problemy. Często bywa tak, że BIZ zbyt agresywnie domaga się od władz ulg i ułatwień prawnych, co może spowodować naruszenie suwerenności naszego kraju.

Sytuacja BIZ w Polsce, ich zalety i wady dla Polskiej gospodarki oraz perspektywy ich ekspansji w następnych latach

Po pierwsze lokowanie biznesu zagranicznego powoduje transfer kapitału do budżetu. Mimo wszystko koszty prowadzenia takiej działalności nie przekreślają szans inwestowania w coraz to większej skali, ponieważ firmy obce z łatwością uzyskują kredyty. Ponadto główny inwestor z państwa macierzystego dba o sytuację BIZ w innych państwach i nie dopuszcza aby na przykład w Polsce ich przedsiębiorstwo miało problemy z rentownością, efektywnością oraz płynnością finansową, gdyż chcę usprawnić swój wizerunek oczami Polaków. Jest to działanie typowo marketingowe, żeby przekonać zagranicznych konsumentów do zakupu ich produktów czy usług.

Nasilające wpływy BIZ zmuszają polskie firmy do efektu naśladownictwa. W tej kwestii polskie przedsiębiorstwa wypracowują maksymalizację zysków. Troszczą się także o odpowiednią reklamę i marketing. W ten sposób nasze firmy często w krótkim okresie dorównują konkurencji z zagranicy i same mogą z odwagą podejmować politykę eksportową na rynki zagraniczne.

W obszarze rozwoju wewnętrznego firm z zagranicznym kapitałem należy zauważyć tendencje podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz tzw system motywacyjny. Oparty jest on na przeróżnych szkoleniach specjalizacyjnych i zachęcaniu pracowników wysokimi awansami i podwyżkami w wynagrodzeniach.

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne wprowadzają nowe technologie, nowe maszyny i nowinki produktowe. Prowadzą nowatorskie formy sprzedaży swoich produktów i usług, zmiany w produkcji i dotarciu do coraz innych rynków zbytu. Pod tym względem polskie firmy zazwyczaj mają duży problem doścignąć swoich konkurentów. Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy należy zaznaczyć, iż firmy o kapitale zagranicznym stanowią o dominacji tych dóbr nad krajowymi produktami i eksporcie znacznie przewyższającym wartość dóbr pochodzenia polskiego.

Na podstawie badań można wywnioskować, że występują dwa dominujące formy rejestrowania spółek zagranicznych. Pierwszy to rodzaj porozumienia między podmiotem zagranicznym a polskim. Drugi sposób przejawia się pełną ingerencją w swój biznes jednego inwestora pochodzenia zagranicznego na terenie Polski. Mniej rozpowszechnione jest powstawanie spółek poprzez prywatyzację kapitałową, fuzje i przejścia oraz w wyniku prywatyzacji bezpośredniej. Z danych wynika, że przedsięwzięcia typu Greenfield, czyli w 100% inwestowanie od podstaw, z czystym wkładem kapitału zagranicznego.

Udział polskich komponentów w produkty i usługi zagraniczne oscyluje na niskim poziomie. BIZ cenią polskie firmy współpracujące, iż posiadają tanie i względnie dobre produkty i usługi. Znaczącą kwestią dobrej współpracy między polskimi a zagranicznymi przedsiębiorstwami według filii zagranicznych jest dystrybucja polskich komponentów o wysokiej jakości. Ponadto zagraniczni inwestorzy cenią punktualne, terminowe i dostosowane do wartości produkcji dostaw komponentów.

Reasumując, prognozy BIZ na kolejne lata w dobie kryzysu dalej będzie siłą napędzającą polskiej koniunktury gospodarczej. Polityka na Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne z każdy rokiem staje się bardziej otwarta. Dostosowanie i współpraca polskich firm do rozwoju BIZ jest obiecujący na przyszłość. Należy być przekonanym, że Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne zawsze będą formą lubianą przez Polaków a nasz kraj będzie atrakcyjnym obszarem pod tego typu inwestycje.

Komentarze