Rodzaje kredytów - krótka charakterystyka

Rodzaje kredytówKredyt to forma pożyczania pieniędzy na określony czas i pod warunkiem ich zwrotu wraz z odsetkami. Jest to obecnie bardzo popularna ale i też ryzykowna forma pozyskiwania dodatkowej gotówki. Przed podjęciem decyzji co do przystąpienia do niego, warto zapoznać się z rodzajami kredytów, po to aby wybrać jak najbardziej dla siebie korzystny.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje podziałów kredytu: ze względu na walutę, okres kredytowania, przeznaczenie oraz zabezpieczenie udzielanego kredytu. Ze względu na walutę możemy je podzielić na te udzielna w złotówkach oraz na dewizowe, czyli udzielane w walutach obcych. Kolejną cechą kredytu jest okres kredytowania.

Polskie banki dzielą je na trzy typy:

 • Krótkoterminowe, udzielane na okres jednego roku
 • Średnioterminowe, gdzie termin spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat
 • Długoterminowe, gdzie termin spłaty trwa powyżej 3 lat.

W niektórych przypadkach okres kredytowania może wynosić nie 3, a 5 lat, podział wtedy wygląda tak samo. Warto pamiętać, że okres trwania kredytu zależy głównie od ilość otrzymanych przez klienta od banku pieniędzy oraz od wysokości naliczanych odsetek.

Podział kredytów ze względu na przeznaczenie:

 • inwestycyjne ? (średnio i długoterminowe) - takie, które są udzielne na realizację przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie lub stworzenie zasobów środków trwałych.
 • obrotowe - (krótkoterminowe) - takie, których przeznaczeniem jest finansowanie działalności gospodarczej Podział ze względu na metodę kredytowania przedstawia się następująco:
  1. na rachunku bieżącym - tzw debet na koncie, czyli zadłużenie wynikające z operacji przeprowadzanych na rachunku kredytobiorcy;
  2. na specjalnym rachunku kredytowym, założonym w celu zarządzania kredytem;
  3. akceptacyjny - wydawany kredytobiorcy w postaci zaakceptowanych weksli;
  4. związany ze skupem faktur;
  5. dyskontowy - w którym potrącane są odsetki w przypadku uregulowania należności przed terminem spłaty.

Komentarze