Jak wygląda praca księgowego?

Przybory księgowegoProwadzenie księgowości firmy to skomplikowane zadanie, które wymaga znajomości wielu przepisów i regulacji prawnych. Z tego powodu wykonywanie zawodu księgowego lub księgowej wiąże się z posiadaniem dużej wiedzy oraz wysokim poczuciem odpowiedzialności za swoje obowiązki.

Osoby decydujące się na taką karierę powinny być staranne i sumienne, ponieważ pomyłka w ich pracy może mieć poważne konsekwencje dla działania firmy.

Chociaż praca księgowej wydaje się doskonałym pomysłem na udaną karierę zawodową, warto sprawdzić wszystkie wymagania stawiane pracownikom ubiegającym się o tego typu stanowisko.

Wykształcenie

Zdecydowana większość osób, które podejmują pracę na stanowisku księgowej, ma wyższe wykształcenie. Nieprawdą jest, że należy w tym celu skończyć studia ekonomiczne z zakresu rachunkowości. W czerwcu 2013 roku nastąpiła deregulacja tego zawodu i od tej pory nie ma konkretnego kierunku, który musi ukończyć księgowa. Nadal jednak najlepszym rozwiązaniem jest skończenie studiów związanych z tego typu pracą, na przykład ekonomii, ale także zarządzania lub marketingu.

Certyfikat księgowego

Kolejnym krokiem w karierze na stanowisku księgowej może być uzyskanie certyfikatu księgowego, który stanowi potwierdzenie posiadanych umiejętności. W celu zdobycia takiego dokumentu należy spełnić określone warunki. O certyfikat mogą ubiegać się osoby:

  • Mające trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rachunkowość,
  • Posiadające trzyletnią praktykę w prowadzeniu księgowości oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie rachunkowości,
  • Mające dwa lata praktyki w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany państwowy egzamin, który sprawdza wiedzę oraz umiejętności.

Obowiązki księgowego w praktyce

Księgowy może zostać zatrudniony w przedsiębiorstwie, gdzie jego praca polega na zarządzaniu finansami oraz różnymi sprawami administracyjnymi. W zakres obowiązków na takim stanowisku wchodzi również pośredniczenie między firmą a zewnętrznymi instytucjami takimi jak banki, czy urzędy. Innym miejscem pracy księgowego może być także biuro rachunkowe. Osoba zatrudniona na takim stanowisku zazwyczaj odpowiada za opiekę nad kilkoma klientami lub przyjmuje pojedyncze zlecenia, np. na obliczenie składek, wypełnienie deklaracji podatkowych, czy przygotowanie analizy finansowej. Inną możliwością kariery, na którą może zdecydować się księgowa lub księgowy, jest założenie i prowadzenie własnego biura rachunkowego.

Do obowiązków księgowej zatrudnionej w przedsiębiorstwie należy głównie prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto jednak pamiętać, że osoby, które pracują na takim stanowisku często mają dużo bardziej zróżnicowane zadania. Mogą zajmować się między innymi zbieraniem oraz porządkowanie faktur, które są związane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę, przygotowywanie bilansów, a także rozliczeń z urzędem skarbowym. Księgowa odpowiada także za dokumentowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez firmę. Pracownicy zatrudnieni w dziale księgowości mogą również czuwać nad prawidłowym i legalnym przebiegiem wszystkich transakcji zawieranych w firmie. Osoby, które wykonują tego typu pracę, są obciążone sporą odpowiedzialnością, ponieważ błędy dotyczące finansów przedsiębiorstwa, np. rozliczeń z urzędem skarbowym, mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy i wiązać się z koniecznością ponoszenia wysokich kar.

Ile zarabia księgowy?

Dla wielu osób największą zaletą pracy w księgowości jest perspektywa stosunkowo dobrych zarobków. Warto pamiętać, że dochody w tej pracy zależą od wielu różnych czynników. Mediana przeciętnego wynagrodzenia w zawodzie księgowej w 2014 roku wyniosła 3 976 zł dla kobiet oraz 4 168 zł dla mężczyzn.

Praca w księgowości może być dobrym pomysłem na karierę zawodową. Osoby posiadające tego typu kwalifikacje znajdują zatrudnienie w wielu miejscach. Przed wyborem takiej ścieżki rozwoju zawodowego warto jednak wziąć również pod uwagę zakres umiejętności, które trzeba zdobyć, żeby prawidłowo wypełniać wszystkie obowiązki oraz odpowiedzialność z jaką związana jest taka praca.

Źródło: www.kopalniapracy.pl.