Faktura prowizyjna

FakturaFaktura prowizyjna jest podstawowym dokumentem zaraz obok umowy, na podstawie którego dokonywane są rozliczenia prowizji między kontrahentami. Ten rodzaj faktur stosowany jest najczęściej do rozliczenia umów o współpracę w zakresie finansowym takim jak kredyty czy ubezpieczenia, ale też w zakresie wykonywanej przez zleceniobiorcę usługi, od której przysługuje prowizja.

Na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy - dochodzi do rozliczenia prowizyjnego. Faktury są jednym z podstawowych dokumentów w obrocie księgowym - faktura prowizyjna jest jednym z ich rodzajów. Faktury prowizyjne, które wystawiane są z tytułu pośrednictwa finansowego są zwolnione z podatku VAT, dlatego ten sposób rozliczenia może być korzystny z punktu widzenia osoby, która prowadzi własną działalność gospodarczą we wskazanej branży. Wystawianie faktury prowizyjnej jest bardzo podobne i zbliżone do wystawiana standardowych faktur.

Tak jak w przypadku innych faktur, tak też w przypadku prowizyjnej powinny na niej znajdować się podstawowe dane takie jak: dane sprzedawcy, dane nabywcy, forma płatności, kwota netto i brutto należnej prowizji, waluta, w której faktura ma zostać zapłacona, data wystawienia, opis dotyczący produktu lub usługi, data sprzedaży oraz termin płatności. Faktura prowizyjna powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach, czyli w oryginale i kopii. Faktura ta powinna być też zazwyczaj podpisane przez sprzedawcę jak i przez nabywcę danej faktury. Jeśli zawiera powyższe dane, uważana jest za właściwie wystawioną.

Komentarze