Usługi bankowe - cechy

Usługi bankoweUsługi bankowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród konsumentów, ale niosą ze sobą pewne ryzyko, również dla samego banku. Dlatego każda taka usługa powinna być profesjonalnie przygotowana, przeanalizowana pod kątem potrzeb i zachowań klientów oraz odpowiadać na aktualny stan prawny. Tylko to sprawi, że bank będzie wiarygodny w oczach potencjalnych nabywców jego usług.

Banki oraz inne instytucje finansowe przynależą do tak zwanego sektora usług gospodarki. Głównym przedmiotem ich rynkowej oferty są w dużej mierze usługi, dlatego to na nich bank skupia się najbardziej, przypisując im specyficzne cechy.

Podstawowe cechy usług bankowych

  • Niematerialność. Oznacza ona fizyczność samych usług, której nie można dotknąć ani obejrzeć, tak jak ma się to w przypadku dóbr materialnych oferowanych na rynku. Klient ponosi więc dużo większe ryzyko w momencie podejmowania decyzji o zakupie konkretnej usługi bankowej. Dlatego konsument musi posiadać zaufanie do banku, oparte na jego renomie, wiarygodności i profesjonalizmie działu obsługi klienta.
  • Niejednorodność. Cecha ta odnosi się do personelu bankowego, który odgrywa istotną rolę w procesie sprzedaży. Poziom obsługi klienta jest dosyć zróżnicowany w zakresie danej usługi, a nawet w oddziałach tego samego banku. Procedury stosowane przez bank i konkretne zachowania jej pracowników wpływają na poziom zadowolenia lub niezadowolenia potencjalnych klientów.
  • Konsumpcja rozłożona w czasie. Można ją omówić na przykładzie kredytu inwestycyjnego, gdzie konsumpcja rozkłada się w czasie, a bank może aktywnie wpływać na funkcjonowanie tego kredytu poprzez wstrzymywanie kolejnych transzy.
  • Świadczenie usług dokonywane w trakcie występowania popytu. Chodzi o bezpośrednią obecność konsumenta w banku lub na przykład kontakt telefoniczny. Jednak ta cecha nie odnosi się do wszystkich możliwości oferowanych przez bank, ponieważ niektóre usługi są w dyspozycji klienta przez określony czas i to on podejmuje decyzję kiedy z nich skorzysta. Nie musi w tym celu kontaktować się z pracownikiem placówki finansowej.
  • Niemożność zabezpieczenia się przed szybkim działaniem konkurencji. Świadczenie usług bankowych to nieustanna rywalizacja. Banki wzbogacają swoje oferty, by wyróżniać się na tle konkurencji, ale nie zawsze są w stanie przewidzieć działania innych banków.
  • Usługi bankowe zależą od prawa. Prawo w zależności od sytuacji może podlegać korektom lub całkowitym zmianom, dlatego banki muszą być przygotowane na każdą ewentualność w tym zakresie i dostosowywać własne oferty do aktualnego prawa.
  • Usługi bankowe są obarczone ryzykiem, wynikającym z procesu konsumpcji. To zbliża usługi bankowe do usług ubezpieczeniowych, gdzie ryzyko jest równie wysokie.

Oprócz wymienionych wyżej cech badacze wymieniają jeszcze kilka innych, równie często występujących w kontekście usług bankowych:

  • zróżnicowanie wewnętrzne asortymentu usługowego, które jest ściśle związane z poziomem rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw bankowych;
  • występowanie dosyć specyficznych preferencji wśród klientów bankowych, które skutkują podejmowanie ryzykownych decyzji, a one odbijają się na całym sektorze finansowym danego banku.

Komentarze