Tłumaczenia zwykłe a tłumaczenia przysięgłe - czym różnią się między sobą?

TłumaczeniaTłumaczenie pozwala na przełożenie dokumentu lub wypowiedzi na inny język. Czym jednak jest pisemne tłumaczenie zwykłe, a czym przysięgłe?

Przekład dokumentu lub innego zapisu można wykonać samodzielnie, ale można również zlecić jego wykonanie doświadczonym w tym tłumaczom. Niekiedy jest to wręcz niezbędne, ponieważ własnoręcznie wykonane tłumaczenie nie będzie posiadało odpowiedniej mocy prawnej.

Tłumaczenia można podzielić na dwie kategorie:

 • tłumaczenia zwykłe
 • tłumaczenia przysięgłe

Chociaż głównym celem tych właśnie tłumaczeń jest przełożenie dokumentów z jednego języka na drugi, to jednak znacznie różnią się one pomiędzy sobą. Zatem, kiedy należy wykonać tłumaczenie zwykłe, a kiedy konieczne jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia zwykłe - samodzielnie lub z biurem

Tłumaczenia zwykłe, czyli nieprzysięgłe to tłumaczenia, które można wykonać zarówno samodzielnie, jak również można skorzystać wtedy z pomocy profesjonalnych biur tłumaczeń działających w całym kraju.

Dla uzyskania najlepszych efektów tłumaczenia, także wtedy, gdy chodzi o pisma takie jak książki, instrukcje, katalogi, strony internetowe, najczęściej korzysta się z pomocy biur tłumaczeniowych. Zatrudniają one lub współpracują z tłumaczami różnych języków - zarówno popularnych języków europejskich, jak również tych mniej znanych, egzotycznych.

Tłumaczenie zwykłe może być zlecone również przez internet - w tym przypadku dokument przekazujemy do tłumacza przez wiadomość e-mailową lub innym sposobem. Po wykonaniu przekładu tłumacz odsyła go do klienta podobnym sposobem.

Warto jednak wskazać, że w ramach tłumaczenia zwykłego nie wykonamy każdego rodzaju przekładu. Gdy chodzi o dokumenty urzędowe i inne ważne dokumenty, wówczas najczęściej konieczne jest skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego.

Kiedy trzeba udać się do tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły posiada odpowiednie uprawnienia, które pozwalają mu na prowadzenie tłumaczeń pod przysięgą. Jest osobą zaufania publicznego, która musi zdać odpowiedni egzamin państwowy, aby świadczyć usługi tego rodzaju. Ponosi on również odpowiedzialność za błędy, które mogą pojawić się w tłumaczeniu.

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE, EFTA
 • zna język polski
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była karana za umyślne przestępstwa
 • zakończyła studia wyższe, zdobywając tytuł magistra
 • zdała egzamin na tłumacza przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłe stosuje się wtedy, gdy chodzi o różne dokumenty urzędowe, które muszą być odpowiednio poświadczone. W tym celu tłumacz opisuje każdą przetłumaczoną stronę i opatruje ją swoją pieczęcią.

Tłumacz przysięgły tłumaczy dokumenty takie jak:

 • akty z Urzędu Stanu Cywilnego, na przykład akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • dokumenty samochodowe jak dokumenty rejestracji pojazdu z innego kraju
 • świadectwa, na przykład świadectwa pracy
 • akty notarialne
 • zaświadczenia
 • pełnomocnictwa
 • umowy
 • rozliczenia
 • sprawozdania finansowe

Tłumaczenia przysięgłe, które nazywane są także tłumaczeniami uwierzytelnionymi, mogą być wykonane tylko na papierze. Nie oznacza to jednak, że nie można zlecać ich przez internet.

Taka opcja także istnieje, przy czym dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć do tłumacza elektronicznie albo wysłać je pocztą lub kurierem na wskazany adres. Tłumacz dokonuje wtedy przekładu u siebie i następnie odsyła do klienta dokumenty w formie papierowej. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie tłumaczenia pod przysięgą bez potrzeby wychodzenia z domu.

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe?

Za tłumaczenie przysięgłe trzeba będzie zapłacić więcej niż za zwykłe tłumaczenie. Cena przekładu tego rodzaju zależna jest przede wszystkim od języka, charakteru oraz objętości treści do przekładu.

Jedna strona przekładu kosztuje na ogół od 30 do 70 złotych w zależności od języka. Najmniej zapłacimy za tłumaczenia uwierzytelnione popularnych języków, na przykład angielskiego czy niemieckiego.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Tłumacza Przysięgłego kancelariatlumacza.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze