Rodzaje instrumentów inwestycyjnych

Instrumenty inwestycyjneNa rynku dostępny jest szereg instrumentów inwestycyjnych dedykowanych dla mniej i bardziej doświadczonych inwestorów. Ich wybór jest tak duży, że czasem początkujący decydują się włożyć pieniądze w coś co nie do końca rozumieją.

Kiedy posiadamy jakieś oszczędności, większe lub mniejsze, zaczynamy rozglądać się za narzędziem inwestycyjnym, które pozwalałoby nam je pomnażać. Wybór dostępnych na rynku możliwości jest szeroki. Niejednokrotnie atakują nas reklamy różnych produktów inwestycyjnych, mniej lub bardziej skomplikowanych. Szczególnie dziś, kiedy stopy procentowe są niskie, możemy czuć się zachęceni aby zainwestować a jakiś bardziej nietypowy i potencjalnie zyskowny sposób. Każda inwestycja wiąże się jednak z ryzykiem. Nie wszystkie instrumenty są odpowiednie, dla kogoś kto nie miał styczności z rynkiem kapitałowym czy instrumentami pochodnymi, nie wszystkie także mają charakter inwestycyjny, niektóre służą przede wszystkim spekulacji. Poniżej opiszę kilka najbardziej popularnych instrumentów inwestycyjnych dedykowanych początkującym.

Najbardziej podstawowym narzędziem jest konto oszczędnościowe i lokata bankowa. Są to produkty znane każdemu z nas, najprostsze w konstrukcji i z tego powodu najłatwiejsze do zrozumienia. Charakteryzują się one stosunkowo dużym bezpieczeństwem ulokowanych środków, za co jednak płacimy cenę w postaci niższych odsetek.Niestety dzisiejsze oprocentowanie rachunków i lokat bankowych nie jest w stanie uchronić naszych pieniędzy przed inflacją. Nie są to dobre sposoby na inwestowanie, rozumiane jako chęć pomnożenia kapitału. Realnie będzie się on bowiem kurczył zjadany przez inflację.

Podobnie rzecz ma się z obligacjami skarbowymi, te można kupić posiadając rachunek w biurze maklerskim, lub nie posiadając rachunku w placówkach PKO BP. Obligacje skarbowe są oprocentowane podobnie jak zwyczajne lokaty, a ich bezpieczeństwo gwarantuje Skarb Państwa.Niestety, ceną za bezpieczeństwo jest także niskie oprocentowanie.

Bardziej zaawansowani inwestorzy mogą poszukać obligacji korporacyjnych, które emitowane są przez firmy prywatne, bankowych - emitowanych przez banki czy komunalnych emitowanych przez samorządy. Obligacje takie nie posiadają gwarancji państwowych, ale za to ryzyko oferują jednak wyższe odsetki. Niestety na rynku obligacji korporacyjnych raz po raz słychać o jakiejś upadłości, co skutecznie odstrasza początkujących.

Inną opcja są fundusze inwestycyjne. Polega to na tym, że kupując jednostki funduszu oddajemy pieniądze w zarządzanie specjalistom. Niestety taka przyjemność kosztuje, ponieważ towarzystwo funduszy pobiera opłatę za zarządzanie. Nie gwarantuje to także żadnych zysków, na funduszach można zarówno zarobić jak i stracić. Pewnym problemem może byc też duży wybór funduszy, jest ich mnóstwo a każdy ma inną strategię i politykę inwestycyjną. Ważne, aby przed podjęciem inwestycji przeczytać ze zrozumieniem prospekt emisyjny.

Czasem banki oferują także lokaty strukturyzowane. Są to produkty, których ostateczny wynik inwestycyjny oparty jest na zachowaniu surowców lub akcji. Są to skomplikowane produkty i do oceny tego czy dają szansę na wypracowanie zysku, trzeba niestety mieć trochę doświadczenia.

Są jeszcze w końcu akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych. Akcje są to papiery wartościowe reprezentujące udział w kapitale jakiegoś przedsiębiorstwa. Można je kupić w ofercie publicznej lub bezpośrednio na giełdzie. Zysk z akcji może pochodzić z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest dywidenda, czyli udział w zyskach przedsiębiorstwa, drugim jest wzrost ceny samej akcji. Niestety akcje są także instrumentem dla nieco bardziej zaawansowanych inwestorów, mogą one zyskiwać, ale także tracić na wartości. Trzeba się więc orientować w sytuacji firmy, której akcje kupujemy.

Autor: www.przeglad-finansowy.pl.

Komentarze