Poznaj złote zasady motywowania pracowników

Motywowanie pracownikówPracownicy są kapitałem każdej firmy. Jednak jeśli nie będą zmotywowani, nie pokażą pełni swoich możliwości. Mało tego, im mniejszą motywację będą odczuwać, tym ich efektywność będzie mniejsza, a obowiązki nie będą wykonane wykonywać na wysokim poziomie. Co z tym może zrobić pracodawca?

Niezależnie od branży firma, która chce się rozwijać, powinna dbać o swoich pracowników. Motywacja może być różnie postrzegana i nie zawsze te same metody, będą odpowiednie dla każdego pracownika.

Rodzaje motywacji

Samą motywację można rozpatrywać dwutorowo. Możemy mówić o motywacji zewnętrznej, gdzie główną funkcję pełnią nagrody (jak podwyżka, premie) i kary (reprymenda, działania dyscyplinarne). Drugim typem motywacji jest motywacja wewnętrzna. W tym przypadku jest to odwołanie się do osobistych wartości i priorytetów. Pracownicy zachowują się w określony sposób, dlatego, że taką czują potrzebę. Bodźcami motywującymi w tym przypadku są nowe wyzwania, możliwość dalszego rozwoju, zwiększenie odpowiedzialności. Najlepsze efekty osiąga połączenie obu typów motywacji, jednak, by było to możliwe, ważne jest wcześniejsze poznanie najważniejszych zasad skutecznego motywowania. Co się do nich zalicza?

Złote zasady motywowania

Najważniejszą zasadą jest poznanie swoich pracowników. Jedynie w ten sposób pracodawca będzie mógł zweryfikować, jakie bodźce będą działały na konkretną osobę najlepiej. Wbrew pozorom nie zawsze coś, co będzie atrakcyjne dla jednego pracownika, będzie postrzegane jako ciekawa nagroda dla innego. Poza tym trzeba pokazać, że się wierzy w pracownika. Nie powinno się go zniechęcać, a raczej pokazywać, że ma kompetencje, by podołać powierzonym obowiązków.

Ludzie chętniej będą realizowali cele firmy, jeśli będą się pokrywały z ich własnymi. Oznacza to, że skuteczne jest wspólne ustalenie celów z zespołem i wspólne dążenie do ich osiągnięcia. Poza tym poprzeczka powinna być stale podnoszona, ale nie przesadnie. Cele nie mogą być zbyt proste ani zbyt trudne. Jeśli pracodawca ma zamiar wprowadzić jakieś innowacje w ramach struktury, dobrze pokazać to na przykładzie firm, w których już są wprowadzone.

Chwalenie i nagradzanie

Chociaż wydawałoby się to oczywiste, nie każdy pracodawca potrafi to rozsądnie zrobić. Chwalenie po zakończonym projekcie lub za wykonanie nadprogramowego zadania, zawsze przynosi pozytywny efekt. Ważne, by było to racjonalne i zasłużone. Przy nagradzaniu trzeba uważać z co najmniej kilku powodów. Jeśli nagroda jest nieadekwatna do wysiłku lub nie jest przyznana w sposób sprawiedliwy, będzie raczej obniżała motywację zespołu, niż ją zwiększała. Poza tym nagroda musi być dopasowana do potrzeb pracownika i przyznawana z częstotliwością, w której będzie uważana za coś atrakcyjnego, a nie oczywistego. Jeśli pracodawca ma kłopot ze sprecyzowaniem tego, co ma być nagrodą, może pozwolić pracownikowi, na jej wybranie. Pomocne w tym będą różnego rodzaju platformy, w których poszczególne osoby same decydują, jakiego rodzaju nagroda je interesuje.

Autor - www.nais.pl.

Ocena: 5.0

Komentarze