Metoda 5 Why kluczem do sukcesu firmy

Koncepcja 5 WKoncepcja Lean jest powszechnie stosowana w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które walczą o właściwą organizację pracy.

Idąc tropem Toyoty, czyli prekursora tej filozofii, chcemy, by produkcja była jak najbardziej wydajna. Niwelujemy więc koszty, naprawiamy błędy, usprawniamy komunikację pomiędzy pracownikami i organizujemy idealne stanowiska pracy. W obliczu pojawiających się problemów kluczem do ich rozwiązania staje się metoda 5 Why.

5 Why, 5 Dlaczego, 5 W

Twórca całej koncepcji Lean założył, że pięciokrotne zadanie pytania "Dlaczego?" pozwoli znaleźć rozwiązanie przyczyny powstania problemu na każdym etapie produkcji. W ten sposób udaje się wykryć wady i szybko je wyeliminować, nie narażając się tym samym na marnotrawstwo podczas wytwarzania towaru.

Same pytania mają dotyczyć istoty powstania problemu, przyczyny niezauważenia zakłóceń na całej linii produkcyjnej oraz sposobu jego rozwiązania. Taka analiza musi być najpierw jasno określona i zrozumiana przez wszystkich uczestników procesu produkcyjnego. Bierze się tutaj pod uwagę nie tylko specjalistów wyższego szczebla, ale również pracowników liniowych. Chodzi o to, by cały zespół miał świadomość wystąpienia konkretnego problemu i zaangażował się w jego jak najszybsze usunięcie.

Należy też określić przyczynę powstania problemu, czyli związek przyczynowo-skutkowy. Źródło ma prowadzić do błędu. Na pytanie "Dlaczego?" ma padać odpowiedź "Dlatego?" Odpowiedź ma zaś dawać konkretną wiedzę, która przyczyni się do realizacji procesu naprawczego i całkowitego usunięcia przyczyny błędu czy usterki.

Koncepcja 5 W zakłada konieczność stworzenia takiego zespołu pracowników, którzy darzą się całkowitym zaufaniem i są wobec siebie szczerzy. Na pytanie "Dlaczego?" należy odpowiadać zgodnie z prawdą. Tylko wtedy wdrożenie tej filozofii w struktury organizacyjne firmy ma w ogóle sens.

Dlaczego warto stosować koncepcję 5 Why?

Pytania "Dlaczego?" są łatwe do wdrożenia. Koncepcja nie wiąże się ze skomplikowanymi procedurami ani żadnymi kosztami. Sami pracownicy nie muszą być specjalnie wyszkoleni, by móc ją realizować, wystarczy jedynie szczerość.

Okazuje się również, że 5 W oddziałuje korzystnie również na inne sfery pracy zawodowej. Oprócz możliwości rozwiązania rzeczywistego problemu pracownicy zyskują nieco więcej. Koncepcja wymusza na pracownikach zaangażowanie i logiczne myślenie. Niejednokrotnie identyfikacja problemu wymusza też samodzielne działanie. Sukces wdrożenia tej metody jest zaś motywujący, dla pracowników może być powodem do dumy. Rozwiązanie problemu cieszy się przecież uznaniem szefostwa i innych współpracowników.

Czy koncepcja 5 Dlaczego posiada wady?

Dochodzenie źródła problemu następuje drogą dedukcji. Istnieje w tym przypadku ryzyko zapętlenia sprzecznych odpowiedzi. Dochodzi wtedy do sytuacji, w których trop rozwiązania problemu może być mylący. Zawsze trzeba więc zaprzestać zadawania kolejnych pytań, kiedy uzyskane odpowiedzi nie dają się połączyć w logiczny tok związku przyczynowo-skutkowego.

Źródło: www.leanhill.com.

Ocena: 5.0

Komentarze