Księgowość

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo, zalety i wady

Ryczałt ewidencjonowanyRyczałt ewidencjonowany - kto może wybrać tę formę opodatkowania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest obecnie jedną z najprostszych form opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Z opodatkowania w formie ryczałtu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i również spółki cywilne lub spółki jawne osób fizycznych.

Więcej…

 

Zasady rachunkowości

RachunkowośćOgólne zasady rachunkowości. Jedną z najstarszych nauk ekonomicznych jest rachunkowość. Jej początki można znaleźć już w średniowieczu. Dynamiczny rozwój ówczesnej gospodarki, a w szczególności kupiectwa oraz bankierstwa, wygenerował potrzebę, aby prowadzić systematyczną ewidencję zachodzących transakcji.

Więcej…

   

Automatyzacja księgowości

Automatyzacja księgowościZautomatyzowanie poszczególnych procesów w księgowości pozwala na prowadzenie dokładne spraw rachunkowych danych firm. Dzięki temu biura księgowe pracują sprawniej, chronią wszelkie dane swoich klientów i mają czas na budowanie szerszych relacji ze swoimi kontrahentami.

Więcej…

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - dla kogo, prowadzenie, zalety i wady

Podatkowa książka przychodów i rorchodówPodatkowa księga przychodów i rozchodów jest dokumentem służącym przede wszystkim do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W KPiR podatnicy księgują wszystkie swoje przychody oraz wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej…