Jakie podatki obowiązują jeśli użytkujesz mieszkania na firmę

Firma w mieszkaniuProwadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu, choć wydaje się bardzo logicznym i sensowym pod względem kosztowym rozwiązaniem to jednak dla wielu początkujących przedsiębiorców jest źródłem wielu niejasności i wynikających tego powodu problemów. Jak to zatem dokładnie wygląda, gdy prowadzi się lokal usługowy we własnym mieszkaniu?

Kwestia ujęcia w kosztach

Powszechną praktyką jest pomniejszanie koniecznego do zapłaty podatku, poprzez wrzucanie w koszta prowadzonej działalności różnego rodzaju wydatków. W przypadku, gdy lokal na firmę jest jednocześnie lokalem mieszkaniowym, uzyskuje się wiele możliwości takiego właśnie ujmowania w kosztach prowadzonej firmy wydatków związanych bezpośrednio z mieszkaniem, w którym się na co dzień żyje.

Urząd skarbowy pozwala na to, aby odliczyć czynsz, wydatki remontowe, wszelkiego rodzaju opłaty związane z mediami, a nawet zakup mebli, środków czystości, czy też żywności. Mało tego, istnieje także możliwość odliczania kosztu odsetek, które są częścią zaciągniętego na zakup danego fragmentu lokalu kredytu.

A co z podatkami?

Prowadząc lokal użytkowy we własnym mieszkaniu, powstaje pytanie, jak wygląda sprawa podatku od nieruchomości i możliwości odliczania podatku VAT od zakupowanych produktów.

Czysto teoretycznie prowadząc firmie w jednym z wyznaczonych do tego celu pomieszczeń mieszkania, powinno się odprowadzać należny z tego tytułu podatek. Istnieje jednak możliwość wykorzystania faktu, że dane pomieszczenie będzie wykorzystywane oprócz działalności gospodarczej, również do celów mieszkaniowych. W takiej sytuacji nie ma obowiązku rozliczania się z fiskusem.

Zupełnie osobną sprawą jest rozliczanie faktur z VAT-u. Oczywiście jak w przypadku każdej innej działalności gospodarczej, tak i w takim przypadku gdy jej siedziba jest we własnym mieszkaniu, istnieje możliwość odliczania VAT-u, o ile oczywiści na fakturze znajdą się wszystkie dane danej firmy.

W przypadku opłat za media, wysokość podatku do odliczenia obliczana będzie na podstawie wskazań licznika lub też wynikać będzie z ustalonego klucza powierzchniowego.

Wiele kontrowersji wzbudza także często konieczność rozliczania się z mieszkania, w którym prowadzimy działalność, a który nie należy do nas. Jeśli jest ono własnością członka najbliższej rodziny i bezpłatnie zostało przekazane jako siedziba firmy, nie wiążą się z tym żadne koszta podatkowe. Jeśli jednak jest to mieszkanie osoby niespokrewnionej, to takie bezpłatne udostępnienie z mieszkania musi zostać potraktowane jako przychód z działalności gospodarczej i oczywiście obłożone zostanie odpowiednim podatkiem.

Zobacz również: http://www.budrem.pl/aktualnosci/artykul&id=138.

A co z podziałem pomieszczeń?

Odliczanie podatku VAT jest oczywiście dozwolone, jednak fiskus w przypadku kontroli może mieć wiele wątpliwości, czy zakupione towary na pewno wykorzystywane są do celów prowadzonej firmy. Podobnie sprawa się ma w przypadku konieczności podziału mieszkania i wydzielenia z jego przestrzeni określonego pomieszczenia na lokal usługowy. Czy taka konieczność istnieje?

Wedle ostatnich interpretacji przepisów nie ma co prawda konieczności wydzielania określonego pomieszczenia, jednak w związku z tym mogą powstać wspomniane wcześniej wątpliwości fikusa. O ile zakup mebli będzie łatwo wytłumaczyć, to już sprzęty typowo rozrywkowe mogą być trudne do zaakceptowania przez urzędników.

Komentarze