Jak napisać wniosek do komornika?

Wniosek do komornikaProblemy z odzyskaniem należności przytrafiają się polskim przedsiębiorcom coraz częściej. Co zrobić w chwili, gdy pieniądze za wykonaną usługę nie wpływają na firmowe konto? Co począć, gdy mimo otrzymanego wyroku lub nakazu zapłaty dłużnik unika odpowiedzialności? W takiej sytuacji wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem staje się nieuniknione.

Dlaczego należy sprawę przekazać komornikowi?

Gdy dłużnik, mimo dotychczasowych kroków, jakie podjął wierzyciel, nadal nie spłaca swoich zobowiązań, postępowanie komornicze staje się dla wierzyciela ostatnią deską ratunku. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest komornik sądowy. Działa on zgodnie z przepisami o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, które wyposażają go w wyjątkowe uprawnienia. Nim jednak ruszy egzekucja komornicza, wierzyciel musi uruchomić tę skomplikowaną procedurę. Jak? Składając wniosek o wszczęcie egzekucji.

Wniosek do komornika krok po kroku

By komornik mógł rozpocząć egzekucję naszych należności, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Każdy wierzyciel, chcący wszcząć postępowanie egzekucyjne, musi go sporządzić według ściśle określonych zasad i wymogów. Określenie komornika, do którego skierowany jest wniosek, to pierwsza ważna informacja. Kolejna to określenie wierzyciela, czyli osoby lub firmy wskazanej w tytule wykonawczym. Tu warto podać również adres oraz numer rachunku bankowego, na który mają trafiać należności odzyskane w trakcie postępowania. Ważną część wniosku stanowią posiadane już informacje na temat dłużnika. Adres zamieszkania lub prowadzonej działalności, numery NIP, REGON, numer dowodu osobistego bądź też pesel to ważne dane, dzięki którym komornik sądowy będzie mógł skutecznie przeprowadzić postępowanie.

We wniosku należy też określić swe żądania

Ta jego część sprawia najwięcej problemów. Tu ważny jest nie tylko tytuł wykonawczy i kwota zobowiązania, ale również odsetki oraz koszty związane z procesem i egzekucją. Jeśli dłużnik uregulował część zobowiązań, wierzyciel zobowiązany jest wskazać komornikowi aktualny stan zadłużenia z uwzględnieniem dat oraz kwot dokonanych spłat, co nie jest rzeczą prostą. Wierzyciel zobowiązany jest ponadto do wskazania komornikowi sposobów egzekucji. Dlatego wskazanie komornikowi konkretnych praw majątkowych, z których komornik ma prowadzić dla nas egzekucję, jest obowiązkowe. Informacje o rachunkach, wierzytelnościach, ruchomościach lub nieruchomościach dłużnika oraz informacje o jego dochodach nie tylko pomagają komornikowi w egzekucji ale istotnie przyczyniają się do odzyskania długu.

Wniosek taki można wysłać listem poleconym bądź też złożyć go w kancelarii komorniczej osobiście.

Gdzie szukać pomocy?

Im bardziej złożona sprawa, im mniej czasu na poszukiwanie informacji związanych z charakterem takiego pisma, tym większa obawa przed jego samodzielnym opracowaniem. Dostępne na portalach internetowych wzory nie zawsze są aktualne i zgodne z rzeczywistymi wymaganiami, co dodatkowo komplikuje sytuację wierzyciela. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać ci, którzy chcą skutecznie rozwiązać problem z dłużnikiem pomimo braku wiedzy prawniczej? Z pomocą mogą im przyjść profesjonalni pełnomocnicy oraz specjalizujące się w tej dziedzinie kancelarie prawne. Jednak obsługa taka może być kosztowna.

Czy jest inna, tańsza alternatywa? Tak, można skorzystać z aplikacji online, która pozwala samodzielnie stworzyć każdy wniosek do komornika, wysłać go do komornika elektronicznie oraz samodzielnie zarządzać setkami postępowań egzekucyjnych.

Taką możliwość oferuje serwis ekomornik.pl, który - jako ekspert w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych - umożliwia automatyczne generowanie wniosków do komornika oraz zapewnia zestaw narzędzi wsparcia zarządzaniem setkami postępowań egzekucyjnych jednocześnie.

Dobrze przygotowany wniosek do komornika to pierwszy i najważniejszy krok na drodze do odzyskania swojej wierzytelności. Warto zadbać, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje, bez których rozpoczęcie egzekucji jest niemożliwe.

Ocena: 5.0

Komentarze

Marzena
W momencie uchylania się od spłaty kredytu bez żadnych wyjaśnień, konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne.
Kawior
Nie spłacając kredytu można popaść w poważne kłopoty finansowe. Jednak wyjście zawsze się znajdzie, ale najważniejsze jest to, by nie zignorować nadchodzącego problemu. Kłopoty finansowe mogą stać się przeszkodą w spłacaniu zobowiązań. Trzeba wówczas podjąć szybkie działania i przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się z kredytodawcą przedstawiając mu swoją ciężką sytuację materialną. Istnieje szansa na zawarcie ugody na warunkach możliwych do zaakceptowania dla obu stron i dostosowanych do nowej sytuacji finansowej.