Baza wiedzy

Bezrobocie - czym jest? Rodzaje i metody przeciwdziałania bezrobociu

Bezrobotny mężczyznaBezrobocie jest zjawiskiem polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie może znaleźć nigdzie zatrudnienia. Jest to ogólna definicja bezrobocia, natomiast samo bezrobocie można podzielić na kilka rodzajów.

Więcej…

   

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o lean

Lean managementLean management, zwane po polsku szczupłym zarządzaniem, to koncepcja zarządzania firmą, która polega na eliminacji strat. Jej geneza pochodzi z Japonii, a globalną popularność zyskała dzięki oparciu o nią systemu produkcyjnego Toyoty. W artykule wyjaśniamy, czym jest lean oraz jakimi zasadami się rządzi. Prezentujemy podstawowe typy marnotrawstwa, korzyści ze stosowania koncepcji Lean w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także bariery jej wdrożenia do firmy.

Więcej…

   

Motywacja a Piramida Potrzeb Maslowa

Piramida potrzeb MaslowaCo motywuje ludzkie zachowanie? Dlaczego potrzeba osiągnięcia celu jest w stanie zmobilizować pracownika do wysiłku? Pytania dotyczące skutecznego motywowania podwładnych pojawiają się w niewielkich firmach i dużych przedsiębiorstwach.

Więcej…

   

Czynniki determinujące zachowanie managera

Czynniki determinujące zachowanie manageraJakie czynniki determinują zachowania managera?

Istnieje wiele czynników, które znacząco wpływają na zachowanie kierownika. Czynniki te można podzielić na trzy podstawowe grupy: czynniki związane z osobą kierownika, czynniki związane z jego podwładnymi oraz czynniki sytuacyjne.

Więcej…